1149zł / kurs

Instruktor:

Robert Skrzypczak

Wykłady teoretyczne, jazdy szkoleniowe i badania lekarskie.