10zł / miesiąc

Instruktor:

Leszek Dawidziak

Kontakt:

607991099

Do głównych założeń działalności sekcji należy: zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z ratajskich osiedli w godzinach pozalekcyjnych, nauka podstaw techniki i taktyki gry w piłkę nożną, zapoznanie się z przepisami gry w piłkę nożną i sędziowaniem meczów, doskonalenie sprawności ogólnorozwojowej młodzieży, uczestnictwo w meczach i turniejach organizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu (Liga Rataj) oraz spotkaniach towarzyskich.