350zł / miesiąc

Instruktor:

Magdalena Jarmaczyk

…znane na świecie jako LIFE SKILLS – fundament kompetencji społecznych XXI wieku. Według WHO umiejętności życiowe są kluczowe dla szczęśliwego i skutecznego  życia dziecka w zmieniającym się świecie.

Kreatywność, mindfulness, przedsiębiorczość, inteligencja emocjonalna, odporność psychiczna, poczucie wartości i nawiązywanie relacji  – dzięki nim dziecko może skutecznie radzić sobie z zadaniami szkolnymi i wyzwaniami codzienności.

Soward Skills to szkoła kompetencji społecznych, dzięki której dziecko nabędzie i rozwinie te umiejętności, które są określane mianem kompetencji kluczowych XXI wieku. SowardLifeSkills to fundament kompetencji społecznych XXI wieku, które – zgodnie z założeniami Światowej Organizacji Zdrowia – są kluczowe i niezbędne do szczęśliwego, skutecznego życia i poczucia spełnienia. Mówiąc o SowardLifeSkills, mowa tutaj o wszystkich zdolnościach, dzięki którym dziecko może dobrze radzić sobie w szkole i w życiu. Dzięki nauce w Soward, będzie potrafiło wyjść poza swoją strefę komfortu, stawić czoło wyzwaniom i mierzyć się z problemami codzienności. Soward Skills to niezwykły trening kreatywności, przedsiębiorczości czy poczucia własnej wartości, które są gwarantem życiowego sukcesu. Warsztaty mindfulness czy trening nawiązywania relacji przydadzą się w wielu życiowych momentach.

To właśnie dzięki metodzie Soward Skills dziecko nauczy się czerpać przyjemność z poszukiwania kreatywnych, odważnych rozwiązań, będzie potrafiło zmieniać utarte schematy myślenia, myśleć twórczo i zdobędzie umiejętność diagnozy swoich mocnych i słabych stron. Soward Life Skills to też trening radzenia sobie ze stresem. Dzięki Soward dziecko pozna własne pasje, nauczy się, jak inspirować rówieśników.