350 zł/miesiąc
(4 spotkania po 1,5 godziny)

Soward Skills to kurs kompetencji społecznych tj. rezyliencja, inteligencja emocjonalna, uważność, kreatywność, poczucie wartości, inteligencja społeczna, asertywność, przedsiębiorczość.
Program skierowany jest dla dzieci w wieku od 7 do 15 roku życia.
Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają 90 minut.
Czego dzieci uczą się na zajęciach Soward Skills?
– jak radzić sobie w trudnych sytuacjach,
– jak mówić o emocjach,
– jak komunikować się z rówieśnikami,
– jak wyznaczać cele i dążyć do ich realizacji,
– jak nie bać się wyrażać swojej opinii,
– jak dbać o siebie i o swoje samopoczucie.