100 zł / miesiąc
(raz w tygodniu)
150 zł / miesiąc
(2 raz w tygodniu)

Instruktor:

Dominika Stochniałek
Michał Pałasz

Szkolenia w grupach o różnym stopniu zaawansowania. Udział w turniejach i rozgrywkach.