80 zł / miesiąc 1x w tygodniu
120 zł / miesiąc 2x w tygodniu

Instruktor:

Kamila Dembecka-Sobierajewicz
Dominika Stochniałek

Szkolenia w grupach o różnym stopniu zaawansowania. Udział w turniejach i rozgrywkach.