50 zł/mies.
15 zł/ 1 wejście

Różnego rodzaju gry i zabawy sportowe z elementami gimnastyki dla dzieci w wieku 6-9 lat .