Dzieci – 50 zł/miesiąc, 15 zł/1 zajęcia
Dorośli 20 zł/30 min, 15 zł/1h (z własnej broni)
Seniorzy 15 zł/1h

Instruktor:

Piotr Zborowski

Kontakt:

601 703 971