25zł / 1 zajęcia
20zł / 1 zajęcia (przy wykupieniu karnetu miesięcznego)

Instruktor:

Szymon Fenikowski

Kontakt:

503 902 696

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 6-8 lat.