30zł/ 1 zajęcia
120 zł/ miesiąc

Instruktor:

Paulina Ratajczak

Kontakt:

506 913 777

Matematyka z programowaniem dla dzieci w wieku 5-6 lat

Zajęcia są połączeniem dwóch najważniejszych dziedzin we współczesnym świecie. O szczególnej roli matematyki w nauce dzieci nikogo nie trzeba już dziś przekonywać. Zawód programisty jest jednym z najbardziej pożądanych na świecie, a programistów ciągle brakuje. Zajęcia są realizowane przez zabawę w praktyczny, interesujący dla dzieci sposób z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i aplikacji. Składają się z 2 połączonych tematycznie i uzupełniających się części: matematyki i programowania.

W części matematycznej: szczególny nacisk kładziemy na sprawność rachunkową.
W programie zajęć znajdują się, m.in.: obliczenia na konkretach i pamięciowe, matematyka
w grach logicznych, planszowych, karcianych, łamigłówki matematyczno-logiczne oraz ćwiczenia myślenia logicznego, kreatywnego i krytycznego, ćwiczenia rozwijające wyobraźnię przestrzenną. Część matematyczna, znacząco wykracza poza ramy programowe edukacji przedszkolnej.

Cześć programistyczna: każde zajęcia rozpoczynają się od doświadczenia przez dzieci na własnej osobie (poprzez zabawę w ruchu i na dywanie) efektów tego, co zaprogramują,
od praktycznego poznania jak działa klocek, który będzie wprowadzony na zajęciach. Dopiero wtedy przechodzimy do pracy na tabletach.

Najmłodsi uczą się programowania na intuicyjnym, dostosowanym do ich możliwości programie Scratch Junior oraz poznają inne aplikacje dla małych programistów.

Nabierają obycia ze skryptami, rozwijają kreatywność, umiejętność logicznego myślenia, stają się twórcami zamiast odtwórcami.

Programowanie dla dzieci z Minecraft (klasy I-III oraz IV-V)

Poprzez pracę z Minecraftem dzieci bardzo łatwo wchodzą w świat kodowania. Warsztaty te są wstępem do zrozumienia przez dzieci zasad programowania oraz zapoznania się z podstawowymi pojęciami jak algorytm, pętle, warunki. Do nauki wykorzystujemy język LUA, który jest dostosowany do możliwości dzieci w tym wieku.

Programowanie dla młodzieży w Python (od VI klasy)

Przed młodzieżą stawiamy poważne wyzwanie! Zgłębiamy język Python, który jest wykorzystywany przez miliony zawodowców na całym świecie, a jednocześnie Python jest także narzędziem, które znakomicie sprawdza się jako pierwszy „poważny” język kodowania.