Instruktor:

Ewa Wujewska

Kultywowanie tradycji wspólnego muzykowania i śpiewu, będące jednocześnie zabawą i formą spędzania wolnego czasu i kontaktów z ludźmi o podobnych gustach i pasjach.