bezpłatne

Kontakt:

61 87 60 762
603 569 580

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

ZKRP i BWP jest organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającą obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów.

Informację pobrano ze strony:  https://www.kombatantpolski.pl/pl/