Oferta pracy w Kierownictwie Osiedli Lecha i Czecha

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisku Specjalisty do Działu Technicznego

Zakres obowiązków:

 • analiza i weryfikacja dokumentacji ofertowo-projektowej niezbędnej do realizacji zaplanowanych prac remontowych;
 • organizacja i obsługa przetargów, w tym przygotowanie zapytań ofertowych oraz prowadzenie dokumentacji projektowej;
 • prowadzenie nadzoru nad pracami remontowymi wykonywanymi na osiedlach oraz odbiory wykonywanych robót;
 • przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego budynków oraz pozostałej infrastruktury osiedli;
 • organizacja i koordynacja pracy konserwatorów;
 • zapewnienie sprawnej komunikacji z mieszkańcami (obsługa w zakresie zgłaszanych usterek i awarii oraz prowadzenie korespondencji).

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata;
 • dobra znajomość prawa budowlanego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • rzetelność i skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej i zespołowej oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę oraz możliwość rozwoju (udział w szkoleniach);
 • pakiet opieki medycznej z możliwym rozszerzeniem na członków rodziny;
 • dofinansowanie zajęć sportowych – karta Multisport;
 • grupowe ubezpieczenie na życie oraz szeroki pakiet świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • atrakcyjny system premiowy;
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: lecha@osiedlemlodych.pl lub pocztą/ osobiście pod adresem: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha, os. Lecha 121, 61-298 Poznań (pokój 101). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 877 79 61.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Dziale Technicznym Zarządu Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni pracownika Działu Technicznego

 Zakres obowiązków:

 • przygotowanie i kontrola wykonania planów remontowych;
 • analiza i weryfikacja dokumentacji ofertowo-projektowej;
 • organizacja przetargów oraz przygotowanie zapytań ofertowych na prace projektowe i roboty budowlane;
 • nadzór nad wykonawcami – jakością i terminowością wykonania robót oraz budżetem inwestycji;
 • odbiory wykonywanych robót.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne (preferowany kierunek: instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, budownictwo drogowe, budownictwo ogólne);
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata;
 • dobra znajomość Prawa Budowlanego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • rzetelność i skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej i zespołowej oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę oraz możliwość rozwoju (udział w szkoleniach) i perspektywa awansu zawodowego;
 • pakiet opieki medycznej z możliwym rozszerzeniem na członków rodziny;
 • dofinansowanie zajęć sportowych – karta Multisport;
 • grupowe ubezpieczenie na życie oraz szeroki pakiet świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • atrakcyjny system premiowy;
 • przyjazna atmosfera w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: techniczny@osiedlemlodych.pl oraz pocztą lub osobiście: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań .

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Kierownictwie Osiedli Stare Żegrze – Polan

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni Kierownika Działu Technicznego – Zastępcę Kierownika Osiedli Stare Żegrze i Polan

Zakres obowiązków:

 • organizacja i kierowanie pracą Działu Technicznego Kierownictwa Osiedla;
 • przygotowanie i kontrola wykonania planów remontowych;
 • analiza i weryfikacja dokumentacji ofertowo-projektowej pod kątem realizowanych inwestycji;
 • organizacja przetargów, w tym przygotowanie zapytań ofertowych na prace projektowe i roboty budowlane;
 • nadzór nad wykonawcami, jakością i terminowością wykonania robót i budżetem oraz odbiory wykonywanych robót;
 • zastępowanie Kierownika Osiedli.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek: budownictwo ogólne, budownictwo drogowe, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne);
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata;
 • dobra znajomość prawa budowlanego;
 • biegła obsługa komputera, w tym znajomość pakietu MS Office;
 • rzetelność i skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej oraz rozwinięte umiejętności komunikacji i budowania zespołu;
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę oraz możliwość rozwoju (udział w szkoleniach);
 • atrakcyjny system premiowy;
 • pakiet opieki medycznej z możliwym rozszerzeniem na członków rodziny;
 • dofinansowanie zajęć sportowych – karta Multisport;
 • grupowe ubezpieczenie na życie oraz szeroki pakiet świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: hr@osiedlemlodych.pl lub pocztą/ osobiście pod adresem: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16,  61-148 Poznań.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam,  że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Dziale Informatyków w Zarządzie Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisku Informatyka

Zakres obowiązków:

 • instalowanie i konfigurowanie systemów Windows na stacjach roboczych użytkowników;
 • instalowanie drukarek oraz innego sprzętu peryferyjnego;
 • nadzór nad sprzętem komputerowym, w tym prowadzenie jego ewidencji;
 • usuwanie awarii i incydentów związanych ze sprzętem, systemami, usługami oraz infrastrukturą IT;
 • wspomaganie użytkowników w eksploatacji systemu komputerowego;
 • pomoc w rozwoju oraz utrzymania systemu informatycznego;
 • tworzenie kopii zapasowych;
 • aktualizacja systemów Windows oraz ochrony antywirusowej na stacjach roboczych.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z instalacją i konfiguracją systemów Windows;
 • samodzielne rozwiazywanie problemów związanych z działaniem systemów na stacjach roboczych oraz współpracą z siecią komputerową i urządzeniami peryferyjnymi;
 • podstawowa wiedza na temat sieci LAN/VLAN/WAN;
 • umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność;
 • terminowość oraz bardzo dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na pełen etat;
 • możliwość rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach) oraz awansu wewnętrznego;
 • pakiet opieki medycznej z możliwym rozszerzeniem na członków rodziny;
 • dofinansowanie zajęć sportowych – karta Multisport;
 • grupowe ubezpieczenie na życie oraz szeroki pakiet świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • atrakcyjny system premiowy;
 • przyjazna atmosfera w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: hr@osiedlemlodych.pl oraz pocztą lub osobiście: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań .

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Dziale Technicznym w Kierownictwach Osiedli

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni specjalistów do Działu Technicznego w Kierownictwach Osiedli.

Zakres obowiązków:

 • analiza i weryfikacja dokumentacji ofertowo-projektowej niezbędnej do realizacji planów remontowych;
 • organizacja i obsługa przetargów, w tym przygotowanie zapytań ofertowych na prace projektowe i roboty budowlane;
 • przygotowanie i kontrola wykonania planów remontowych;
 • nadzór nad wykonawcami – jakością i terminowością wykonania robót oraz budżetem inwestycji;
 • przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego budynków, lokali mieszkalnych
  i użytkowych, dróg, chodników oraz placów zabaw;
 • bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie zgłaszanych usterek.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata;
 • znajomość prawa budowlanego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • rzetelność i skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej i zespołowej oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę oraz możliwość rozwoju (udział w szkoleniach) i perspektywa awansu zawodowego;
 • pakiet opieki medycznej z ewentualnym rozszerzeniem na członków rodziny;
 • dofinansowanie zajęć sportowych – karta Multisport;
 • grupowe ubezpieczenie na życie oraz szeroki pakiet świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • atrakcyjny system premiowy;
 • przyjazna atmosfera w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: hr@osiedlemlodych.pl oraz pocztą lub osobiście: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań .

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Kierownictwie Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni pracownika do Działu Technicznego

Zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego budynków oraz pozostałej infrastruktury osiedli;
 • przygotowywanie zapytań ofertowych na prace projektowe i roboty budowlane;
 • prowadzenie nadzoru nad pracami remontowymi wykonywanymi na osiedlach oraz odbiory wykonywanych prac;
 • analiza dokumentacji ofertowo-projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji;
 • organizacja i koordynacja pracy konserwatorów;
 • zapewnienie sprawnej komunikacji z mieszkańcami (obsługa w zakresie zgłaszanych usterek i awarii oraz prowadzenie korespondencji).

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 1 rok;
 • uprawnienia energetyczne do 1 kV w zakresie nadzoru i eksploatacji;
 • mile widziane uprawnienia budowlane;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • terminowość, rzetelność i bardzo dobra organizacja pracy;
 • umiejętność kierowania zespołem oraz komunikatywność;
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę;
 • pracę umożliwiającą rozwój (udział w szkoleniach) z perspektywą awansu zawodowego;
 • pakiet opieki medycznej z możliwością rozszerzenia na członków rodziny;
 • dofinansowanie zajęć sportowych – karta Multisport;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • atrakcyjny system premiowy;
 • szeroki pakiet świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • przyjazna atmosfera w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: jagiellonskie@osiedlemlodych.pl oraz pocztą lub osobiście: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych, ul. Chyżańska 3, 61-252 Poznań, z dopiskiem „Praca – Dział Techniczny”.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Dziale Technicznym Zarządu Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisko Specjalisty do Działu Technicznego.

Zakres obowiązków:

 • koordynacja uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z przygotowaniem inwestycji realizowanych w Spółdzielni, m.in.: pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy, wykonanie robót budowlanych;
 • analiza dokumentacji ofertowo-projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji;
 • organizacja i obsługa przetargów, w tym przygotowanie zapytań ofertowych oraz prowadzenie dokumentacji projektowej;
 • samodzielna koordynacja lub udział w koordynacji realizacji (rozpoczęcia i zakończenia) inwestycji;
 • udział w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji (warunki zabudowy, miejscowy plan zagospodarowania);
 • czytanie i analiza map geodezyjnych oraz badanie stanu prawnego nieruchomości;
 • analizowanie planów miejscowych oraz warunków zabudowy;
 • zapewnienie prawidłowej komunikacji przy realizowaniu projektów inwestycyjnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata;
 • dobra znajomość prawa budowlanego oraz innych przepisów prawych niezbędnych w procesie realizacji inwestycji;
 • mile widziana znajomość ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i gospodarce nieruchomościami;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • terminowość i bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
 • umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność;
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę;
 • pakiet opieki medycznej z możliwością rozszerzenia na członków rodziny;
 • dofinansowanie zajęć sportowych – karta Multisport;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • atrakcyjny system premiowy;
 • szeroki pakiet świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • możliwość rozwoju (udział w szkoleniach) i perspektywa awansu zawodowego;
 • przyjazna atmosfera w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: techniczny@osiedlemlodych.pl  lub pocztą: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań z dopiskiem „Praca – Dział Techniczny”.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną   w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Zakładzie Budowlano-Remontowym Spółdzielni

 Zakład Budowlano-Remontowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z siedzibą na os. Piastowskim 117 zatrudni osoby do prac:

 • drogowych;
 • ogólnobudowlanych;
 • przy pielęgnacji zieleni.

Opis stanowiska:

 • praca fizyczna na terenie osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu

Wymagania:

 • udokumentowane doświadczenie – min. 1 rok na podobnym stanowisku;
 • obowiązkowość, sumienność;
 • mile widziane wykształcenie kierunkowe.

Dodatkowym atutem będą:

 • uprawnienia obsługi sprzętu podręcznego;
 • prawo jazdy kat. B;
 • prawo jazdy kat T (ciągnik).

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • pakiet medyczny;
 • kartę Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie podań i CV oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych* w sekretariacie Zakładu Budowlano-Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na os. Piastowskim 117 w dni robocze w godzinach od 7:00-15:00.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.