Oferta pracy w Kierownictwie Osiedla Pomet

Kierownictwo Osiedla Pomet Spółdzielni Mieszkaniowej ”Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni

osobę na stanowisko gospodarza domu na 0,5 etatu od 1.11.2020 r.                                                                                                                                

 Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
  • świadczenia socjalne;
  • grupowe ubezpieczenie na życie;
  • kartę medyczną  i sportową.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia proszone są o składanie ofert pracy zawierających CV do skrzynki podawczej umieszczonej w Kierownictwie Osiedla Pomet w Poznaniu przy ul. Krańcowa 50a lub mailem na adres: pomet@osiedlemlodych.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 695 151 428.

W CV  prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w przyszłych naborach kandydatów na pracowników. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną  Spółdzielni w zakresie przetwarzania i administrowania  danymi osobowymi dostępną na www.osiedlmlodych.pl/rodo.”