Oferta pracy w Dziale Technicznym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę do pracy w Dziale Technicznym w wymiarze 1 etatu.

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie i kontrola wykonania planów remontowych;
 • znajomość zasad przygotowywania niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwoleń na budowę;
 • weryfikacja dokumentacji ofertowo-projektowej;
 • organizacja przetargów oraz przygotowania zapytań ofertowych na prace projektowe i roboty budowlane;
 • nadzór nad wykonawcami,  jakością i terminowością wykonania robót i budżetem;
 • odbiory wykonywanych robót.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne (preferowany kierunek: instalacje elektryczne, dopuszczalne instalacje sanitarne, budownictwo drogowe, budownictwo ogólne);
 • dobra znajomość Prawa Budowlanego;
 • rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej i zespołowej oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • biegła znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowę o pracę;
 • udział w szkoleniach;
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • pakiet medyczny;
 • kartę FitProfit lub Multisport;
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczych Programach Kapitałowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres Spółdzielni – os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań z dopiskiem Dział Techniczny – praca lub na adres mailowy: biuro@osiedlemlodych.pl.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.


Oferta pracy w Kierownictwie Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu pilnie zatrudni

osobę na stanowisko konserwatora instalacji wodno – kanalizacyjnej i gazowej na 1 etat.

Wymagania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w zawodzie;
 • uprawnienia w zakresie eksploatacji instalacji gazowych.

Oferujemy:   

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • kartę medyczną i sportową

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia proszone są o składanie ofert pracy zawierających list motywacyjny oraz CV do biura podawczego (pok. nr 6)/do skrzynki podawczej umieszczonej w Kierownictwie Osiedli w Poznaniu (ul. Chyżańska 3, 61-252 Poznań).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 877 39 31.

W CV prosimy o zamieszczenie oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w przyszłych naborach kandydatów na pracowników. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Spółdzielni w zakresie przetwarzania i administrowania danymi osobowymi” zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.