Oferta pracy w Dziale Kultury

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisko instruktora ds. kultury

 Zakres obowiązków:

 • inicjowanie i organizowanie oferty kulturalnej (artystycznej, edukacyjnej i rekreacyjnej ) dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów;
 • planowanie i koordynowanie wydarzeń realizowanych przez Dom Kultury;
 • obsługa dokumentów – prace administracyjno-biurowe;
 • koordynacja lub udział w koordynacji i realizacji projektów grantowych (pisanie i rozliczanie);
 • opracowywanie materiałów promocyjnych;
 • współpraca z innymi domami kultury w Spółdzielni.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane humanistyczne lub artystyczne;
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • umiejętności pedagogiczne – dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą;
 • umiejętność diagnozowania potrzeb uczestników wydarzeń;
 • odpowiedzialność i rzetelność oraz wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność;
 • mile widziana znajomość programów graficznych;
 • mile widziane doświadczenie w pisaniu i rozliczaniu projektów grantowych.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę;
 • pakiet opieki medycznej z możliwością rozszerzenia na członków rodziny;
 • dofinansowanie zajęć sportowych – karta Multisport;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • atrakcyjny system premiowy;
 • możliwość dokształcania i rozwoju (udział w szkoleniach);
 • szeroki pakiet świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • przyjazna atmosfera w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: biuro@osiedlemlodych.pl lub pocztą: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań.

CV można złożyć również osobiście w siedzibie Spółdzielni oraz w Domach Kultury.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.

 

Oferta pracy w Kierownictwie Osiedli Stare Żegrze i Polan

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni pracownika na stanowisku Samodzielny Księgowy/Samodzielna Księgowa

Zakres obowiązków:

 • zatwierdzanie dokumentów finansowo-księgowych;
 • sporządzanie sprawozdawczości z wyników Kierownictwa Osiedla;
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży oraz udział w sporządzaniu deklaracji VAT;
 • sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości;
 • rozliczanie należności i zobowiązań z odbiorcami i dostawcami;
 • nadzór nad gospodarką finansową oraz kasową Kierownictwa Osiedla;
 • aktywny udział w procesie zamknięcia miesiąca/roku w uzgodnieniu z Głównym Księgowym.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie na stanowisku samodzielnego księgowego min. 3 lata;
 • znajomość zasad rachunkowości, przepisów podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • terminowość i bardzo dobra organizacja pracy;
 • umiejętność kierowania zespołem;
 • komunikatywność oraz wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na cały etat;
 • pakiet opieki medycznej z możliwością rozszerzenia na członków rodziny;
 • dofinansowanie zajęć sportowych – karta Multisport;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • atrakcyjny system premiowy;
 • możliwość dokształcania i rozwoju (udział w szkoleniach);
 • szeroki pakiet świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • przyjazna atmosfera w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: biuro@osiedlemlodych.pl lub pocztą, a także osobiście na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Kierownictwie Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej

Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni pracownika do Działu Technicznego.

 Zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego budynków, lokali, dróg, chodników i placów zabaw;
 • prowadzenie nadzoru nad pracami remontowymi oraz odbiory wykonywanych prac;
 • analiza przeglądów okresowych budynków oraz usterek technicznych;
 • prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych;
 • udział w tworzeniu planów remontowych;
 • analiza projektów budowlanych i kosztorysów;
 • zapewnienie prawidłowej komunikacji z mieszkańcami/użytkownikami lokali.

 Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne (budowlane, instalacyjne, elektryczne);
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata;
 • dobra znajomość prawa budowlanego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • terminowość i bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
 • umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność;
 • prawo jazdy kat. B;
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę;
 • pakiet opieki medycznej z możliwością rozszerzenia na członków rodziny;
 • dofinansowanie zajęć sportowych – karta Multisport;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • atrakcyjny system premiowy;
 • szeroki pakiet świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • możliwość rozwoju (udział w szkoleniach) i perspektywa awansu zawodowego;
 • przyjazna atmosfera w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: armiikrajowej@osiedlemlodych.pl oraz pocztą lub osobiście: Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Armii Krajowej 101, 61-381 Poznań.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Dziale Technicznym Zarządu Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisko Specjalisty do Działu Technicznego.

Zakres obowiązków:

 • koordynacja uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z przygotowaniem inwestycji realizowanych w Spółdzielni, m.in.: pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy, wykonanie robót budowlanych;
 • analiza dokumentacji ofertowo-projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji;
 • organizacja i obsługa przetargów, w tym przygotowanie zapytań ofertowych oraz prowadzenie dokumentacji projektowej;
 • samodzielna koordynacja lub udział w koordynacji realizacji (rozpoczęcia i zakończenia) inwestycji;
 • udział w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji (warunki zabudowy, miejscowy plan zagospodarowania);
 • czytanie i analiza map geodezyjnych oraz badanie stanu prawnego nieruchomości;
 • analizowanie planów miejscowych oraz warunków zabudowy;
 • zapewnienie prawidłowej komunikacji przy realizowaniu projektów inwestycyjnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata;
 • dobra znajomość prawa budowlanego oraz innych przepisów prawych niezbędnych w procesie realizacji inwestycji;
 • mile widziana znajomość ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i gospodarce nieruchomościami;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • terminowość i bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
 • umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność;
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę;
 • pakiet opieki medycznej z możliwością rozszerzenia na członków rodziny;
 • dofinansowanie zajęć sportowych – karta Multisport;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • atrakcyjny system premiowy;
 • szeroki pakiet świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • możliwość rozwoju (udział w szkoleniach) i perspektywa awansu zawodowego;
 • przyjazna atmosfera w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: techniczny@osiedlemlodych.pl  lub pocztą: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań z dopiskiem „Praca – Dział Techniczny”.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną   w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Kierownictwie Osiedla Orła Białego

Kierownictwo Osiedla Orła Białego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisko konserwatora instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej.

Zakres obowiązków:

 • konserwacja instalacji wodno – kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych;
 • naprawy awaryjne w mieszkaniach;
 • inne prace konserwacyjne i naprawcze zlecone przez Dział Techniczny;
 • dbałość o niezbędną dokumentację techniczną oraz przepływ informacji w zespole.

Wymagania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 1 rok;
 • możliwość pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 • motywacja i chęć do nauki;
 • rzetelność i sumienność oraz umiejętność pracy w zespole;
 • mile widziane uprawnienia w zakresie eksploatacji instalacji gazowych oraz spawania elektrycznego.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na cały etat;
 • praca w zespole konserwatorów z możliwością rozwoju;
 • możliwość uzyskania uprawnień w zakresie eksploatacji instalacji gazowych oraz spawania elektrycznego;
 • system premii kwartalnej;
 • pakiet opieki medycznej z możliwością rozszerzenia na członków rodziny;
 • dofinansowanie zajęć sportowych – karta Multisport;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • szeroki pakiet świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: orlabialego@osiedlemlodych.pl      lub pocztą: Kierownictwo Osiedla Orła Białego Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Orła Białego 4, 61-251 Poznań. W calu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu pod numerem tel.: 665 167 320.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Kierownictwie Osiedli Lecha i Czecha

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę do pracy w Dziale Technicznym w wymiarze 1 etatu.

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad pracą konserwatorów;
 • przyjmowanie i rejestrowanie w dzienniku zgłoszeń usterek i awarii;
 • obsługa mieszkańców w zakresie zgłaszanych usterek;
 • przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego budynków, mieszkań, dróg, chodników i placów zabaw;
 • prowadzenie nadzoru nad pracami remontowymi wykonywanymi na osiedlach;
 • przygotowania zapytań ofertowych na prace projektowe i roboty budowlane;
 • odbiory wykonywanych robót;
 • weryfikacja dokumentacji ofertowo-projektowej;

Oczekiwania:

 • wykształcenie min. średnie techniczne;
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • mile widziane uprawnienia budowlane;
 • rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej i zespołowej oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • biegła znajomość pakietu MS Office;

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowę o pracę;
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • pakiet medyczny;
 • kartę Multisport;

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres Kierownictwa Osiedli, os. Lecha 121 w Poznaniu, w biurze podawczym (pokój nr 102) w godz. od 7.00 do 15.00 (dni robocze) lub przesłanie na adres mailowy: lecha@osiedlemlodych.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 877 79 61.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania  zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Kierownictwie Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu pilnie zatrudni osobę do pracy na stanowisko specjalisty ds. technicznych (technik lub inżynier elektryk) w wymiarze 1 etatu.

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad pracą konserwatorów;
 • przyjmowanie i rejestrowanie w dzienniku zgłoszeń usterek i awarii;
 • obsługa mieszkańców w zakresie zgłaszanych usterek;
 • prowadzenie nadzoru nad pracami remontowymi wykonywanymi na osiedlach zgodnie z posiadanymi kompetencjami;

Oczekiwania:

 • minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • uprawnienia energetyczne E+D do 1 kV;
 • mile widziane uprawnienia budowlane elektryczne;
 • rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej i zespołowej oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • odporność na stres;

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowę o pracę;
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • pakiet medyczny;
 • kartę Multisport;

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres Kierownictwa Osiedli, ul. Chyżańska 3 w Poznaniu, w biurze podawczym (pokój nr 6), do skrzynki podawczej  umieszczonej w Kierownictwie Osiedli lub przesłanie na adres mailowy: jagiellonskie@osiedlemlodych.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 877 39 31.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania  zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Kierownictwie Osiedla Piastowskiego

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisko konserwator – elektryk w wymiarze 1 etatu.

Zakres obowiązków:

 • konserwacja instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych;
 • naprawy bieżące części wspólnych nieruchomości;
 • inne prace konserwacyjne na osiedlu.

Wymagania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w zawodzie elektryka;
 • uprawnienia w zakresie eksploatacji do 1 kV;
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych;
 • znajomość elementów instalacji elektrycznej;
 • możliwość pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 • odpowiedzialność, dokładność, otwartość, umiejętność współpracy.

Oferujemy:   

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • pakiet medyczny;
 • kartę Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres Kierownictwa Osiedla Piastowskiego – os. Piastowskie 63, 61-156 Poznań z dopiskiem praca lub na adres mailowy: piastowskie@osiedlemlodych.pl,  tel. 61 877 54 41.

W CV prosimy o zamieszczenie oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Zakładzie Budowlano-Remontowym Spółdzielni

 Zakład Budowlano-Remontowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z siedzibą na os. Piastowskim 117 zatrudni osoby do prac:

 • drogowych;
 • ogólnobudowlanych;
 • przy pielęgnacji zieleni.

Opis stanowiska:

 • praca fizyczna na terenie osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu

Wymagania:

 • udokumentowane doświadczenie – min. 1 rok na podobnym stanowisku;
 • obowiązkowość, sumienność;
 • mile widziane wykształcenie kierunkowe.

Dodatkowym atutem będą:

 • uprawnienia obsługi sprzętu podręcznego;
 • prawo jazdy kat. B;
 • prawo jazdy kat T (ciągnik).

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • pakiet medyczny;
 • kartę Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie podań i CV oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych* w sekretariacie Zakładu Budowlano-Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na os. Piastowskim 117 w dni robocze w godzinach od 7:00-15:00.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.