Oferta pracy w Kierownictwie Osiedla Piastowskiego

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisko konserwator – elektryk w wymiarze 1 etatu.

Zakres obowiązków:

 • konserwacja instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych;
 • naprawy bieżące części wspólnych nieruchomości;
 • inne prace konserwacyjne na osiedlu.

Wymagania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w zawodzie elektryka;
 • uprawnienia w zakresie eksploatacji do 1 kV;
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych;
 • znajomość elementów instalacji elektrycznej;
 • możliwość pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 • odpowiedzialność, dokładność, otwartość, umiejętność współpracy.

Oferujemy:   

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • pakiet medyczny;
 • kartę Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres Kierownictwa Osiedla Piastowskiego – os. Piastowskie 63, 61-156 Poznań z dopiskiem praca lub na adres mailowy: piastowskie@osiedlemlodych.pl,  tel. 61 877 54 41.

W CV prosimy o zamieszczenie oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Kierownictwie Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej

Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę do pracy w Dziale Technicznym w wymiarze 1 etatu.

Zakres obowiązków:

 • zamawianie i rozliczanie niezbędnych materiałów i narzędzi wraz z prowadzeniem podręcznego magazynku;
 • prowadzenie ewidencji materiałowej, spraw z zakresu bhp oraz ewidencji narzędzi z okresowymi przeglądami i pomiarami;
 • obsługa programu magazynowego oraz rozliczanie pracy konserwatorów;
 • przyjmowanie i rejestrowanie w dzienniku zgłoszeń usterek i awarii;
 • przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego budynków, mieszkań, dróg, chodników i placów zabaw;
 • prowadzenie nadzoru nad pracami remontowymi wykonywanymi na osiedlach zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne;
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej i zespołowej oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • biegła znajomość pakietu MS Office;
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowę o pracę;
 • udział w szkoleniach;
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • pakiet medyczny;
 • kartę Multisport.

Osoby  zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres Kierownictwa Osiedli – os. Armii Krajowej 101,  61-381 Poznań z dopiskiem Dział Technicznypraca lub na adres mailowy: armiikrajowej@osiedlemlodych.pl.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Kierownictwie Osiedli Stare Żegrze i Polan

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan Spółdzielni Mieszkaniowej  „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę do pracy na stanowisko konserwatora-stolarza w wymiarze 1 etatu.

Zakres obowiązków:

 • konserwacja i naprawa stolarki drzwiowej i okiennej w częściach wspólnych nieruchomości;
 • konserwacja i naprawa małej architektury parkowej – ławki, wyposażenie placów zabaw, itp.;
 • inne prace konserwacyjne i remontowe na terenie osiedli.

Oczekiwania:

 • udokumentowane doświadczenie w zawodzie stolarza minimum 2 lata;
 • mile widziane referencje od poprzednich pracodawców;
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • pakiet medyczny;
 • kartę Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV wraz z listem motywacyjnym w Kierownictwie Osiedli Stare Żegrze i Polan –  os. Stare Żegrze 41-42 w dni robocze, w godz. 7.00-15.00  lub przesłanie  na adres mailowy: starezegrze@osiedlemlodych.pl.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania  zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Dziale Informatyków

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę do pracy w Dziale Informatycznym na stanowisko programisty Java w wymiarze 1 etatu.

Zakres obowiązków:

 • projektowanie i implementacja modułów systemu biznesowego firmy;
 • tworzenie dokumentacji projektowej oraz technicznej;
 • wspomaganie użytkowników w eksploatacji autorskiego systemu informatycznego;
 • wykorzystywane języki i technologie: JAVA, JAVA FX, SWING, SQL, FIREBIRD, SVN, MAVEN.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub pokrewne;
 • umiejętność programowania w języku Java;
 • znajomość problematyki baz danych oraz języka SQL;
 • technologie webowe (Spring Framework, Hibernate, Tomcat, JOOQ);
 • znajomość systemów z rodziny Linux;
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowę o pracę;
 • udział w szkoleniach;
 • możliwość rozwoju zawodowego i kompetencji w szerokim zakresie;
 • pomoc w adaptacji na stanowisku i przyjazną atmosferę w pracy;
 • bezpośredni udział w rozwoju systemu informatycznego firmy;
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • pakiet medyczny;
 • kartę  Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres Spółdzielni –  os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań z dopiskiem Dział Informatycznypraca  lub na adres mailowy: programista@osiedlemlodych.pl.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania  zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Pionie Technicznym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni:

 • pracownika Działu Technicznego Administracji Ogólnej.

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie i kontrola wykonania planów remontowych,
 • weryfikacja dokumentacji ofertowo-projektowej,
 • organizacja przetargów oraz przygotowania zapytań ofertowych na prace projektowe i roboty budowlane,
 • nadzór nad wykonawcami,  jakością i terminowością wykonania robót i budżetem,
 • odbiory wykonywanych robót.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek: instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, budownictwo drogowe, budownictwo ogólne),
 • dobra znajomość Prawa Budowlanego,
 • min. 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej i zespołowej oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • regularne wynagrodzenie,
 • świadczenia socjalne i z zakresu bhp,
 • kartę MultiSport,
 • opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe,
 • możliwość udziału w szkoleniach dokształcających,
 • niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie listu motywacyjnego i CV w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na os. Piastowskim 16 w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 15:00 (poniedziałki do 17:00) lub przesłanie na adres mailowy: grzegorz.koralewski@osiedlemlodych.pl.

W CV prosimy o zamieszczenie oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w przyszłych naborach kandydatów na pracowników. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Spółdzielni w zakresie przetwarzania i administrowania danymi osobowymi zamieszczonymi na stronie internetowej Spółdzielni: www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Dziale Informatyków

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisko:

administratora serwerów i sieci

Główne zadania:

 • konfigurowanie i administrowanie serwerami i siecią komputerową firmy
 • instalowanie serwerów
 • zabezpieczanie infrastruktury IT
 • monitorowanie oraz usuwanie awarii i incydentów
 • tworzenie kopii zapasowych
 • utrzymywanie polityki aktualizacji systemów Windows na stacjach roboczych
 • utrzymywanie systemów ochrony antywirusowej

Oczekujemy:

 • praktycznej znajomości systemu Novell NOWS, w tym NDS
 • doświadczenie w instalowaniu, administrowaniu oraz konfigurowaniu serwerów Linux i Windows
 • praktycznej znajomości zagadnień związanych z konfiguracją i eksploatacją sieci LAN/VLAN/WAN
 • praktycznej znajomości zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci komputerowych
 • doświadczenie w monitorowaniu środowiska informatycznego

Mile widziane:

 • znajomość systemu do wirtualizacji VMWare
 • znajomość Fortigate UTM

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia i umowę o pracę na pełen etat
 • samodzielne stanowisko i stałe godziny pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego i kompetencji w szerokim zakresie
 • pomoc w adaptacji na stanowisku i przyjazną atmosferę w pracy
 • bezpośredni udział w rozwoju systemu informatycznego firmy
 • atrakcyjne warunki finansowe
 • opieka medyczna S7Health
 • pakiet socjalny, m. in. karta Multisport

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres pracawit@osiedlemlodych.pl. Do dokumentów prosimy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy w Spółdzielni, którą można pobrać ze strony www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Zakładzie Budowlano-Remontowym Spółdzielni

 Zakład Budowlano-Remontowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z siedzibą na os. Piastowskim 117 zatrudni osoby do prac:

 • drogowych;
 • ogólnobudowlanych;
 • przy pielęgnacji zieleni.

Opis stanowiska:

 • praca fizyczna na terenie osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu

Wymagania:

 • udokumentowane doświadczenie – min. 1 rok na podobnym stanowisku;
 • obowiązkowość, sumienność;
 • mile widziane wykształcenie kierunkowe.

Dodatkowym atutem będą:

 • uprawnienia obsługi sprzętu podręcznego;
 • prawo jazdy kat. B;
 • prawo jazdy kat T (ciągnik).

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • pakiet medyczny;
 • kartę FitProfit lub Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie podań i CV oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych* w sekretariacie Zakładu Budowlano-Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na os. Piastowskim 117 w dni robocze w godzinach od 7:00-15:00.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.