Oferta pracy w Zakładzie Budowlano-Remontowym Spółdzielni

 Zakład Budowlano-Remontowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z siedzibą na os. Piastowskim 117 zatrudni osoby do prac:

 • drogowych;
 • ogólnobudowlanych;
 • przy pielęgnacji zieleni.

Opis stanowiska:

 • praca fizyczna na terenie osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu

Wymagania:

 • udokumentowane doświadczenie – min. 1 rok na podobnym stanowisku;
 • obowiązkowość, sumienność;
 • mile widziane wykształcenie kierunkowe.

Dodatkowym atutem będą:

 • uprawnienia obsługi sprzętu podręcznego;
 • prawo jazdy kat. B;
 • prawo jazdy kat T (ciągnik).

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • pakiet medyczny;
 • kartę FitProfit lub Multisport;
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczych Programach Kapitałowych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie podań i CV oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych* w sekretariacie Zakładu Budowlano-Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na os. Piastowskim 117 w dni robocze w godzinach od 7:00-15:00.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania  zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Kierownictwie Osiedli Stare Żegrze i Polan

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan Spółdzielni Mieszkaniowej ”Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę do pracy na stanowisko gospodarza domu w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres Kierownictwa Osiedli – os. Stare Żegrze 41-42, 61-249 Poznań z dopiskiem „PRACA” lub na adres mailowy:  starezegrze@osiedlemlodych.pl w  terminie do 16.07.2021 r.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania  zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Kierownictwie Osiedla Orła Białego

Kierownictwo Osiedla Orła Białego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę do pracy w Dziale Technicznym w wymiarze 1 etatu.

Zakres obowiązków:

 • znajomość zasad przygotowywania niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwoleń na budowę;
 • weryfikacja dokumentacji ofertowo-projektowej;
 • organizacja przetargów oraz przygotowania zapytań ofertowych na prace projektowe i roboty budowlane;
 • nadzór nad wykonawcami, jakością i terminowością wykonania robót i  budżetem;
 • odbiory wykonywanych robót;
 • przyjmowanie usterek od mieszkańców osiedla i współpraca z konserwatorami.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne (preferowany kierunek: instalacje elektryczne, dopuszczalne: instalacje sanitarne, budownictwo drogowe, budownictwo ogólne);
 • znajomość Prawa budowlanego;
 • skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej i zespołowej oraz umiejętności komunikacyjne;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • mile widziana obsługa programu Norma Pro.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowę o pracę;
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • pakiet medyczny;
 • kartę FitProfit lub Multisport;
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczych Programach Kapitałowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres Kierownictwa Osiedla Orła Białego  –  os. Orła Białego 4, 61-251 Poznań z dopiskiem „PRACA” lub na adres mailowy: marcin.zastwany@osiedlemlodych.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 665 167 320.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania  zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.


Oferta pracy w Kierownictwie Osiedla Orła Białego

Kierownictwo Osiedla Orła Białego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę do pracy na stanowisko konserwatora instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej w wymiarze 1 etatu.

Zakres obowiązków:

 • konserwacja instalacji wodno – kanalizacyjnej i gazowej w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych;
 • naprawy bieżące części wspólnych nieruchomości;
 • naprawy awaryjne w mieszkaniach lokatorów;
 • inne prace konserwacyjne na Osiedlu zlecone przez dział techniczny.

Oczekiwania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w zawodzie;
 • uprawnienia w zakresie eksploatacji instalacji gazowych;
 • umiejętność czytania schematów instalacyjnych;
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 • mile widziane uprawnienia do spawania elektrycznego;
 • odpowiedzialność, dokładność, umiejętność współpracy, chęć rozwoju.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowę o pracę;
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • pakiet medyczny;
 • kartę FitProfit lub Multisport;
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczych Programach Kapitałowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres Kierownictwa Osiedla Orła Białego  –  os. Orła Białego 4,  61-251 Poznań z dopiskiem  „PRACA” lub na adres mailowy: marcin.zastawny@osiedlemlodych.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 665 167 320.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania  zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.


Oferta pracy w Kierownictwie Osiedla Piastowskiego

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisko konserwatora-elektryka w wymiarze 1 etatu.

Zakres obowiązków:

 • konserwacja instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych;
 • naprawy bieżące części wspólnych nieruchomości;
 • inne prace konserwacyjne na osiedlu.

Wymagania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w zawodzie elektryka;
 • uprawnienia w zakresie eksploatacji do 1 kV;
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych;
 • znajomość elementów instalacji elektrycznej;
 • możliwość pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 • odpowiedzialność, dokładność, otwartość, umiejętność współpracy.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • pakiet medyczny;
 • kartę FitProfit lub Multisport;
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczych Programach Kapitałowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres Kierownictwa Osiedla Piastowskiego – os. Piastowskie 63, 61-156 Poznań z dopiskiem praca lub na adres mailowy: piastowskie@osiedlemlodych.pl

W CV prosimy o zamieszczenie oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni – www.osiedlemlodych.pl/rodo.


Oferta pracy w Dziale Technicznym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę do pracy w Dziale Technicznym w wymiarze 1 etatu.

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie i kontrola wykonania planów remontowych;
 • znajomość zasad przygotowywania niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwoleń na budowę;
 • weryfikacja dokumentacji ofertowo-projektowej;
 • organizacja przetargów oraz przygotowania zapytań ofertowych na prace projektowe i roboty budowlane;
 • nadzór nad wykonawcami,  jakością i terminowością wykonania robót i budżetem;
 • odbiory wykonywanych robót.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne (preferowany kierunek: instalacje elektryczne, dopuszczalne instalacje sanitarne, budownictwo drogowe, budownictwo ogólne);
 • dobra znajomość Prawa Budowlanego;
 • rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej i zespołowej oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • biegła znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowę o pracę;
 • udział w szkoleniach;
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • pakiet medyczny;
 • kartę FitProfit lub Multisport;
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczych Programach Kapitałowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres Spółdzielni – os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań z dopiskiem Dział Techniczny – praca lub na adres mailowy: biuro@osiedlemlodych.pl.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.


Oferta pracy w Kierownictwie Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu pilnie zatrudni

osobę na stanowisko konserwatora instalacji wodno – kanalizacyjnej i gazowej na 1 etat.

Wymagania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w zawodzie;
 • uprawnienia w zakresie eksploatacji instalacji gazowych.

Oferujemy:   

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • kartę medyczną i sportową

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia proszone są o składanie ofert pracy zawierających list motywacyjny oraz CV do biura podawczego (pok. nr 6)/do skrzynki podawczej umieszczonej w Kierownictwie Osiedli w Poznaniu (ul. Chyżańska 3, 61-252 Poznań).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 877 39 31.

W CV prosimy o zamieszczenie oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w przyszłych naborach kandydatów na pracowników. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Spółdzielni w zakresie przetwarzania i administrowania danymi osobowymi” zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.