Oferta pracy w Pogotowiu Technicznym Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę do pracy w Pogotowiu Technicznym Spółdzielni na stanowisko konserwatora instalacji elektrycznych, w wymiarze 1 etatu.

Zakres obowiązków:

 • usuwanie i zabezpieczenie awarii instalacji elektrycznych budynków w zasobach Spółdzielni;
 • współpraca przy usuwaniu i zabezpieczaniu innych awarii w zasobach Spółdzielni;
 • praca zmianowa.

Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe (instalacje elektryczne lub pokrewne);
 • prawo jazdy kat B;
 • świadectwo kwalifikacji eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1kV.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowę o pracę;
 • udział w szkoleniach;
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • pakiet medyczny;
 • kartę Multisport;
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie  CV wraz z listem motywacyjnym na adres Spółdzielni – os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań  z dopiskiem  Pogotowie Technicznepraca  w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 15:00 (poniedziałki do 17:00) lub na adres mailowy: techniczny@osiedlemlodych.pl, tel. 61 222 38 34.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania  zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Dziale Informatyków

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę do pracy w Dziale Informatycznym na stanowisko programisty Java w wymiarze 1 etatu.

Zakres obowiązków:

 • projektowanie i implementacja modułów systemu biznesowego firmy;
 • tworzenie dokumentacji projektowej oraz technicznej;
 • wspomaganie użytkowników w eksploatacji autorskiego systemu informatycznego;
 • wykorzystywane języki i technologie: JAVA, JAVA FX, SWING, SQL, FIREBIRD, SVN, MAVEN.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub pokrewne;
 • umiejętność programowania w języku Java;
 • znajomość problematyki baz danych oraz języka SQL;
 • technologie webowe (Spring Framework, Hibernate, Tomcat, JOOQ);
 • znajomość systemów z rodziny Linux;
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowę o pracę;
 • udział w szkoleniach;
 • możliwość rozwoju zawodowego i kompetencji w szerokim zakresie;
 • pomoc w adaptacji na stanowisku i przyjazną atmosferę w pracy;
 • bezpośredni udział w rozwoju systemu informatycznego firmy;
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • pakiet medyczny;
 • kartę  Multisport;
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres Spółdzielni –  os. Piastowskie 16,  61-148 Poznań z dopiskiem Dział Informatycznypraca  lub na adres mailowy: programista@osiedlemlodych.pl.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania  zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Kierownictwie Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu pilnie zatrudni osobę do pracy na stanowisko konserwatora instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej w wymiarze 1 etatu.

Zakres obowiązków:

 • konserwacja instalacji wodno – kanalizacyjnej i gazowej w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych;
 • naprawy awaryjne w mieszkaniach lokatorów;
 • inne prace konserwacyjne na Osiedlach zlecone przez Dział Techniczny.

Oczekiwania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w zawodzie;
 • uprawnienia w zakresie eksploatacji instalacji gazowych;

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowę o pracę;
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • pakiet medyczny;
 • kartę Multisport;
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczych Programach Kapitałowych.

Osoby  zainteresowane prosimy o składanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres Kierownictwa Osiedli, ul. Chyżańska 3 w Poznaniu, w biurze podawczym (pokój nr 6), do skrzynki podawczej  umieszczonej w Kierownictwie Osiedli lub przesłanie na adres mailowy: jagiellonskie@osiedlemlodych.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 877 39 31.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania  zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Kierownictwie Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu pilnie zatrudni osobę do pracy na stanowisko konserwatora instalacji elektrycznych w wymiarze 1 etatu.

Zakres obowiązków:

 • konserwacja instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych;
 • naprawy awaryjne w mieszkaniach lokatorów;
 • inne prace konserwacyjne na Osiedlach zlecone przez Dział Techniczny.

Oczekiwania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w zawodzie;
 • uprawnienia w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych, w tym uprawnienia energetyczne do 1 kV;

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowę o pracę;
 • udział w szkoleniach
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • pakiet medyczny;
 • kartę Multisport;
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczych Programach Kapitałowych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres Kierownictwa Osiedli, ul. Chyżańska 3 w Poznaniu, w biurze podawczym (pokój nr 6), do skrzynki podawczej umieszczonej w Kierownictwie Osiedli lub przesłanie na adres mailowy: jagiellonskie@osiedlemlodych.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 877 39 31.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania  zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Kierownictwie Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej

Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu pilnie zatrudni:

pracownika Działu Technicznego

Zakres obowiązków:

 • zaopatrzenie w niezbędne materiały i narzędzia wszystkich pracowników Kierownictwa Osiedli w tym ich zamawianie, wydawanie i rozliczanie,
 • prowadzenie podręcznego magazynu Kierownictwa Osiedli oraz odpowiedzialność za jego stan,
 • prowadzenie ewidencji materiałowej, BHP oraz sprzętu i narzędzi z okresowymi przeglądami i pomiarami,
 • obsługa programu magazynowego wraz z okresowym rozliczaniem materiałowo-godzinowych prac konserwatorów,
 • prowadzenie rejestru kontroli sprawności sprzętu p.poż, uzupełnianie tego sprzętu, legalizacja gaśnic,
 • okresowe wykonywanie czynności pozostałych pracowników działu technicznego.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy, dobre umiejętności komunikacyjne,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat B.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • świadczenia socjalne i z zakresu bhp,
 • kartę MultiSport,
 • pakiet medyczny i ubezpieczenie grupowe,
 • możliwość udziału w szkoleniach dokształcających,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczym Programie Kapitałowym.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie listu motywacyjnego i CV w Kierownictwie Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na os. Armii Krajowej 101 w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 15:00 lub przesłanie na adres mailowy: armiikrajowej@osiedlemlodych.pl

W CV prosimy o zamieszczenie oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w przyszłych naborach kandydatów na pracowników. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Spółdzielni w zakresie przetwarzania i administrowania danymi osobowymi zamieszczonymi na stronie internetowej Spółdzielni: www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Pionie Technicznym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni:

 • pracownika Działu Technicznego Administracji Ogólnej.

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie i kontrola wykonania planów remontowych,
 • weryfikacja dokumentacji ofertowo-projektowej,
 • organizacja przetargów oraz przygotowania zapytań ofertowych na prace projektowe i roboty budowlane,
 • nadzór nad wykonawcami,  jakością i terminowością wykonania robót i budżetem,
 • odbiory wykonywanych robót.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek: instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, budownictwo drogowe, budownictwo ogólne),
 • dobra znajomość Prawa Budowlanego,
 • min. 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej i zespołowej oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • regularne wynagrodzenie,
 • świadczenia socjalne i z zakresu bhp,
 • kartę MultiSport,
 • opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe,
 • możliwość udziału w szkoleniach dokształcających,
 • niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie listu motywacyjnego i CV w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na os. Piastowskim 16 w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 15:00 (poniedziałki do 17:00) lub przesłanie na adres mailowy: grzegorz.koralewski@osiedlemlodych.pl.

W CV prosimy o zamieszczenie oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w przyszłych naborach kandydatów na pracowników. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Spółdzielni w zakresie przetwarzania i administrowania danymi osobowymi zamieszczonymi na stronie internetowej Spółdzielni: www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Dziale Informatyków

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisko:

administratora serwerów i sieci

Główne zadania:

 • konfigurowanie i administrowanie serwerami i siecią komputerową firmy
 • instalowanie serwerów
 • zabezpieczanie infrastruktury IT
 • monitorowanie oraz usuwanie awarii i incydentów
 • tworzenie kopii zapasowych
 • utrzymywanie polityki aktualizacji systemów Windows na stacjach roboczych
 • utrzymywanie systemów ochrony antywirusowej

Oczekujemy:

 • praktycznej znajomości systemu Novell NOWS, w tym NDS
 • doświadczenie w instalowaniu, administrowaniu oraz konfigurowaniu serwerów Linux i Windows
 • praktycznej znajomości zagadnień związanych z konfiguracją i eksploatacją sieci LAN/VLAN/WAN
 • praktycznej znajomości zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci komputerowych
 • doświadczenie w monitorowaniu środowiska informatycznego

Mile widziane:

 • znajomość systemu do wirtualizacji VMWare
 • znajomość Fortigate UTM

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia i umowę o pracę na pełen etat
 • samodzielne stanowisko i stałe godziny pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego i kompetencji w szerokim zakresie
 • pomoc w adaptacji na stanowisku i przyjazną atmosferę w pracy
 • bezpośredni udział w rozwoju systemu informatycznego firmy
 • atrakcyjne warunki finansowe
 • opieka medyczna S7Health
 • pakiet socjalny, m. in. karta Multisport

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres pracawit@osiedlemlodych.pl. Do dokumentów prosimy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy w Spółdzielni, którą można pobrać ze strony www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferta pracy w Zakładzie Budowlano-Remontowym Spółdzielni

 Zakład Budowlano-Remontowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z siedzibą na os. Piastowskim 117 zatrudni osoby do prac:

 • drogowych;
 • ogólnobudowlanych;
 • przy pielęgnacji zieleni.

Opis stanowiska:

 • praca fizyczna na terenie osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu

Wymagania:

 • udokumentowane doświadczenie – min. 1 rok na podobnym stanowisku;
 • obowiązkowość, sumienność;
 • mile widziane wykształcenie kierunkowe.

Dodatkowym atutem będą:

 • uprawnienia obsługi sprzętu podręcznego;
 • prawo jazdy kat. B;
 • prawo jazdy kat T (ciągnik).

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • świadczenia socjalne;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • pakiet medyczny;
 • kartę FitProfit lub Multisport;
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczych Programach Kapitałowych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie podań i CV oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych* w sekretariacie Zakładu Budowlano-Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na os. Piastowskim 117 w dni robocze w godzinach od 7:00-15:00.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.