Zmiany w systemie zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2022 r. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP) przestał funkcjonować w dotychczasowej formule.

Od początku 2022 r. zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi, m.in. organizacja systemu, kontrola odbioru odpadów, zagospodarowanie odpadów i prowadzenie edukacji ekologicznej przechodzi w kompetencje Miasta Poznania. Szczegółowe informacje można uzyskać tutaj.

Jak segregować odpady?

Miasto Poznań w ramach działań edukacyjnych stworzyło nową ulotkę informacyjną przypominającą zasady prawidłowego postępowania z domowymi odpadami. Warto ja pobrać na smartfona lub wydrukować i powiesić na lodówce.

W nowej ulotce miejscy urzędnicy przypominają zasady segregowania odpadów na pięć podstawowych frakcji. Znajdują się w niej przykłady odpadów, które możemy wrzucać do poszczególnych pojemników lub worków. Wskazują również, czego wrzucać nie można. Ponadto znajdują się w niej adresy Gratowisk, informacje o Gratowozie, sposobach zagospodarowania elektroodpadów czy odpadów wystawkowych. Pobierz i dbaj o poznański porządek.

Ulotka dostępna jest tutaj.