KLUB SENIORA „JUBILACI”

os. Tysiąclecia 30

spotkania:

poniedziałek: 15:30 – 17:30

instruktor:

Inga Borowska

STOWARZYSZENIE KULTURALNE TRZECIEGO WIEKU
ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO
„STAROPOLANIE”

os. Tysiąclecia 30

spotkania:

wtorek i piątek: 19:00 – 21:30

instruktor:

Dariusz Jezierski

KLUB „PIĄTKA”

os. Tysiąclecia 5

Pracownia Małego Plastyka:

środa: 18:00 – 19:00

instruktor:

Inga Borowska