KLUB SENIORA „JUBILACI”

os. Tysiąclecia 30

spotkania:

poniedziałek: 15:30 – 17:30

instruktor:

Inga Borowska

STOWARZYSZENIE KULTURALNE TRZECIEGO WIEKU
ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO
„STAROPOLANIE”

os. Tysiąclecia 30

spotkania:

wtorek i piątek: 19:00 – 21:30

instruktor:

Dariusz Jezierski

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „RATAJE”

os. Tysiąclecia 30

spotkania:

poniedziałek i wtorek: 17:00 – 18:30

instruktor:

Robert Skrzypczak