Program Miejski „Kejter też poznaniak” to kampania edukacyjna mająca na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Poznania będących właścicielami psów lub planujących nabycie psa.

Celem akcji jest uświadomienie obowiązków, jakie należą do odpowiedzialnego właściciela, między innymi konieczności szczepień czy sprzątania po swoim psie. Program promuje również odpowiedzialną adopcję zwierząt oraz zachęca właścicieli do bezpłatnego czipowania psów.

Na naszych osiedlach ,,psi problem” to tzw. ,,niespodzianki” na trawnikach i dlatego też razem z organizatorami programu przypominamy o obowiązku sprzątania po swoich pupilach. Należy ZAWSZE sprzątać po swoim psie. Obowiązkiem właściciela psa jest niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, przejściach podziemnych, terenach zielonych (zieleńcach, parkach itp.). Postanowienie to nie dotyczy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Sprzątanie po psie powinno być nawykiem każdego właściciela! Wymagają tego dobre obyczaje, a poza tym w przypadku kontroli Straży Miejskiej można zapłacić mandat do 500 złotych.

Pamiętaj!

Woreczki z psimi nieczystościami można wrzucać do WSZYSTKICH koszy na śmieci usytuowanych na osiedlach, wyłożonych folią.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami akcji na stronie www.kejter.pl