Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu informuje, że podjął następujące decyzje obowiązujące od 6 stycznia 2023 r.:

  1. W siedzibach Kierownictw Osiedli w godz. 7:00-17:00 (pon., czw.), 7:00-15:00 (wt., śr., pt.) działają Punkty Obsługi Mieszkańców, służące do kontaktu mieszkańców z Kierownictwami Osiedli oraz do pozostawiania przez nich korespondencji. Ponadto w Kierownictwach Osiedli są ustawione skrzynki podawcze w celu pozostawienia korespondencji w ww. godzinach.
  2. W siedzibie Zarządu Spółdzielni w godzinach przyjmowania interesantów, obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii, działają 3 Punkty Obsługi Mieszkańców:
  • dla osób chcących załatwić sprawy w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowymobsługa w pok. nr 10 (parter);
  • dla osób chcących załatwić sprawy w pozostałych działach merytorycznychobsługa w pok. nr 3 (parter)
  • kancelaria Spółdzielni à obsługa w pok. nr 18 (parter).

Przy wejściu do Zarządu dodatkowo znajduje się skrzynka podawcza do pozostawiania korespondencji w godz. 7:00-17:00 (pon.), 7:00-15:00 (wt.-pt.).

  1. Ponadto obsługa mieszkańców i klientów prowadzona jest telefonicznie, mailowo i za pomocą poczty tradycyjnej w godzinach urzędowania jednostek Spółdzielni. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni – osiedlemlodych.pl i na tablicach informacyjnych w budynkach mieszkalnych.
  2. Kasy w siedzibach Zarządu i Kierownictw Osiedli są otwarte w dniach i godzinach zgodnie z harmonogramem dostępnym tutaj. Zarząd rekomenduje, aby wpłat dokonywać za pomocą przelewów internetowych.
  3. Zarząd rekomenduje stosowanie odpowiednich środków ostrożności w jednostkach Spółdzielni, w szczególności utrzymywanie dystansu między interesantami.