Lokal do wynajęcia – w trybie bezprzetargowym

Lokalizacja: os. Piastowskie 62p.A (pożytek)
Powierzchnia: 37,3 m2
Dostępne od: od zaraz
Opis:

budynek XI kond., piętro A, wejście z klatki, zw, co, wc wspólne
Lokal użytkowy (pożytek)
Dostępny od: lipca 2021
Lokalizacja: os. Piastowskie 62 p. A
Powierzchnia: 37,3 m2
Opis: budynek XI kond., piętro A, wejście z klatki, CO, ZW (WC wspólne)
Stawka czynszu nie mniej niż 12,00 zł./m2 netto +VAT. Do stawki oferowanej doliczone zostaną opłaty za dodatkowe świadczenia plus opłata za śmieci.
W momencie podpisania umowy najmu wymagana wpłata kaucji w wysokości 3-krotnej wysokości czynszu najmu.
Pisemne oferty najmu zawierające: a) imię, nazwisko (nazwa firmy), b) NIP, PESEL, c) adres do korespondencji, numer telefonu,
d) oferowany rodzaj prowadzonej w lokalu działalności, e) oferowaną wysokość netto czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokalu,
f) zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i z Urzędu Skarbowego należy składać w trwale zabezpieczonej kopercie z napisem „Oferta najmu lokalu użytkowego” w siedzibie Kierownictwa Osiedla Piastowskiego – Poznań, os. Piastowskie 63.
Wszelkie, dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Kierownictwa Osiedla Piastowskiego,
os. Piastowskie 63 lub telefonicznie – 61 87 75 441, 61 22 23 859 w godzinach 7 00 – 15 00