Spółdzielnią kieruje Zarząd Spółdzielni w składzie:


Prezes Zarządu Tadeusz Stachowski
Z-ca Prezesa Zarządu ds. ekonomicznych Agnieszka Terka
Z-ca Prezesa Zarządu ds. technicznych Wojciech Szczęsny

W ramach udzielonych przez Zarząd pełnomocnictw, wyodrębnionymi organizacyjnie i gospodarczo jednostkami, tj. Osiedlami i Zakładem Budowlano-Remontowym kierują pełnomocnicy Zarządu-Kierownicy Osiedli:

os. Piastowskie Aneta Gracz
os. Jagiellońskie
os. Oświecenia
os. Powstań Narodowych
Jerzy Urbaniak
os. Pomet Leszek Szafran
os. Armii Krajowej
os. Rzeczypospolitej
os. Boh. II Wojny Światowej
Jacek Kołyszko
os. Lecha
os. Czecha
Krzysztof Kasperek
os. Tysiąclecia Tomasz Smoczyński
os. Stare Żegrze
os. Polan
Magdalena Grala
os. Orła Białego Grażyna Krysztofiak – p.o. Kierownik Osiedla
os. Rusa Joanna Hadryś
Zakład Budowlano-Remontowy Dyrektor – Wiesław Necelman

Ponadto funkcję pełnomocników Zarządu pełnią:

Główny Księgowy Spółdzielni Katarzyna Tomaszewska
Kierownik Działu Członkowsko-Mieszkaniowego Joanna Pacholczyk
Kierownik Działu Kultury Iwona Ossowska

ZASOBY*


287

Liczba budynków mieszkalnych

76

Liczba budynków użytkowych

30978

Liczba mieszkań

63011

Liczba mieszkańców

1683953mkw.

Powierzchnia użytkowa ogółem

1586693mkw.

Powierzchnia lokali mieszkalnych

97260mkw.

Powierzchnia lokali użytkowych

*Stan na 31 grudnia 2017 r.