Spółdzielnią kieruje Zarząd Spółdzielni w składzie:


Prezes Zarządu Tadeusz Stachowski
Z-ca Prezesa Zarządu ds. ekonomicznych Agnieszka Terka
Z-ca Prezesa Zarządu ds. technicznych Wojciech Szczęsny

W ramach udzielonych przez Zarząd pełnomocnictw, wyodrębnionymi organizacyjnie i gospodarczo jednostkami, tj. Osiedlami i Zakładem Budowlano-Remontowym kierują pełnomocnicy Zarządu-Kierownicy Osiedli:

os. Piastowskie Aneta Gracz
os. Jagiellońskie
os. Oświecenia
os. Powstań Narodowych
Jerzy Urbaniak
os. Pomet Leszek Szafran
os. Armii Krajowej
os. Rzeczypospolitej
os. Boh. II Wojny Światowej
Jacek Kołyszko
os. Lecha-Czecha Krzysztof Kasperek
os. Tysiąclecia p. o. Kierownik Osiedla – Tomasz Smoczyński
os. St. Żegrze-Polan Grzegorz Berger
os. Orła Białego Jan Wosewicz
os. Rusa Joanna Hadryś
Zakład Budowlano-Remontowy p. o. Dyrektor – Wiesław Necelman

Ponadto funkcję pełnomocników Zarządu pełnią:

Główny Księgowy Spółdzielni Katarzyna Tomaszewska
Kierownik Działu Członkowsko-Mieszkaniowego Joanna Pacholczyk
Kierownik Działu Gospodarki Mieniem Wawrzyniec Kuraszewicz
Kierownik Działu Kultury Iwona Ossowska

ZASOBY*


287

Liczba budynków mieszkalnych

76

Liczba budynków użytkowych

30978

Liczba mieszkań

63011

Liczba mieszkańców

1683953mkw.

Powierzchnia użytkowa ogółem

1586693mkw.

Powierzchnia lokali mieszkalnych

97260mkw.

Powierzchnia lokali użytkowych

*Stan na 31 grudnia 2017 r.