Spółdzielnią kieruje Zarząd Spółdzielni w składzie:


Prezes Zarządu Ireneusz Schiller
Zastępca Prezesa Zarządu ds. ekonomicznych Agnieszka Terka
Zastępca Prezesa Zarządu ds. technicznych Wojciech Szczęsny

W ramach udzielonych przez Zarząd pełnomocnictw, wyodrębnionymi organizacyjnie i gospodarczo jednostkami, tj. Osiedlami i Zakładem Budowlano-Remontowym kierują pełnomocnicy Zarządu-Kierownicy Osiedli:

os. Piastowskie Aneta Gracz
os. Jagiellońskie
os. Oświecenia
os. Powstań Narodowych
Dorota Głuch
os. Pomet Izabela Borucka
os. Armii Krajowej
os. Rzeczypospolitej
os. Boh. II Wojny Światowej
Jacek Kołyszko
os. Lecha
os. Czecha
Joanna Pacholczyk
os. Tysiąclecia Tomasz Smoczyński
os. Stare Żegrze
os. Polan
Magdalena Grala
os. Orła Białego Agnieszka Soćko
os. Rusa Joanna Hadryś
Zakład Budowlano-Remontowy Dyrektor – Wiesław Necelman

Ponadto funkcję pełnomocników Zarządu pełnią:

Główny Księgowy Spółdzielni Katarzyna Tomaszewska
Kierownik Działu Kultury Iwona Raube
Kierownik Działu Gospodarki Mieniem Magdalena Brzycka
Kierownik Działu Członkowsko-Mieszkaniowego Adam Dudek