Spółdzielnią kieruje Zarząd Spółdzielni w składzie:


Prezes Zarządu Ireneusz Schiller
Zastępca Prezesa Zarządu ds. ekonomicznych Agnieszka Terka
Zastępca Prezesa Zarządu ds. technicznych Wojciech Szczęsny

W ramach udzielonych przez Zarząd pełnomocnictw, wyodrębnionymi organizacyjnie i gospodarczo jednostkami, tj. Osiedlami i Zakładem Budowlano-Remontowym kierują pełnomocnicy Zarządu-Kierownicy Osiedli:

os. Piastowskie Aneta Gracz
os. Jagiellońskie
os. Oświecenia
os. Powstań Narodowych
Dorota Głuch – p.o. Kierownik Osiedli
os. Pomet Izabela Borucka
os. Armii Krajowej
os. Rzeczypospolitej
os. Boh. II Wojny Światowej
Jacek Kołyszko
os. Lecha
os. Czecha
Joanna Pacholczyk – p.o. Kierownik Osiedli
os. Tysiąclecia Tomasz Smoczyński
os. Stare Żegrze
os. Polan
Magdalena Grala
os. Orła Białego Agnieszka Soćko – p.o. Kierownik Osiedla
os. Rusa Joanna Hadryś
Zakład Budowlano-Remontowy Dyrektor – Wiesław Necelman

Ponadto funkcję pełnomocników Zarządu pełnią:

Główny Księgowy Spółdzielni Katarzyna Tomaszewska
Kierownik Działu Kultury Iwona Raube
Kierownik Działu Gospodarki Mieniem Magdalena Brzycka