Klub Seniora „FENIKS”

POLAN STO

Miejsce: sala Mała
Odpłatność: bezpłatne

placówka czynna:

środa: 16.00 – 19.00

MKS „Przemysław”

Miejsce: salka MKS – piwnica
Odpłatność: 90 zł/m-c

tel. 607 068 122

www.mksprzemyslaw.pl

Treningi piłkarskie dla dzieci i młodzieży