Klub Seniora „FENIKS”

POLAN STO

Miejsce: sala Mała
Odpłatność: bezpłatne

placówka czynna:

środa: 16.00 – 19.00

MKS „Przemysław”

Miejsce: salka MKS – piwnica
Odpłatność: 90 zł/m-c

tel. 607 068 122

www.mksprzemyslaw.pl

Treningi piłkarskie dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Obrony Przed Przemocą „VICTORIA”

POLAN STO

Dzień: Piątek
Godzina: 17.00-19.00
Miejsce: sala Maleńka

Prezes SOPP VICTORIA:
Urszula Walas
tel. 503 912 925
e-mail: urszula.walas@wp.pl