Pudełko Życia” to projekt, który ma na celu zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym oraz samotnym obok właściwej opieki, wsparcie w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia podczas udzielania pomocy przez różnego rodzaju służby: medyczne, socjalne i inne. Projekt zakłada umieszczenie wszystkich ważnych informacji o pacjencie w jednym miejscu.

Poznańskie Pudełko Życia ma na celu usprawnienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. W pudełku seniorzy i seniorki znajdą informacje, które posłużą do jak najodpowiedniejszego przygotowania pudełka, tak by mogło jak najlepiej spełniać swoją funkcję. W pudełku znajduje się również dwustronna Karta Informacyjna, która jest kluczowa dla sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej. Karta składa się z dwóch części, które należy wypełnić drukowanymi literami. Część medyczną, dotyczącą przebytych chorób, operacji i zażywanych leków wypełnia lekarz.

Aby Poznańskie Pudełko Życia mogło dobrze spełnić swoją funkcję powinno zawierać wiarygodne informacje dotyczące stanu zdrowia seniora (zażywanych leków, chorób, przebytych operacji, alergii). Informacje zawarte w Karcie zostaną wykorzystane przez służby ratunkowe w sytuacji konieczności przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej. Dla uwiarygodnienia danych zgromadzonych w medycznej części ankiety, niezbędny będzie również podpis lekarza rodzinnego.

W drugiej części Karty Informacyjnej znajduje się miejsce na wpisanie danych osób, które należy powiadomić w razie potrzeby (nagłej hospitalizacji, prośby dotyczącej przekazania kluczy do mieszkania, zaopiekowania się zwierzęciem podczas jego nieobecności).

Zapraszamy seniorów i opiekunów osób zależnych, mieszkających w Poznaniu, po odbiór Poznańskiego Pudełka Życia do CentrumIS, Centrum Informacji Miejskiej na ul. Ratajczaka oraz Centrum Informacji Turystycznej na Starym Rynku.

Ważne!

W celu udaremnienia ewentualnych prób oszustwa organizatorzy informują, że Poznańskie Pudełko Życia jest bezpłatne i nikt nie może roznosić ani sprzedawać pudełek po domach.

Z uwagi na to, że Karta Informacyjna musi zawierać bieżące informacje/dane medyczne tutaj zamieszczona jest Karta do pobrania oraz Formularz, który jest instrukcją wypełnienia Karty.

Organizatorzy

W przygotowaniu Poznańskiego Pudełka Życia udział wzięli: Centrum Inicjatyw Senioralnych, Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego, Narodowy Fundusz Zdrowia, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. Cenne uwagi wniosła również prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, do niedawna Krajowy konsultant ds. geriatrii.

Szczegółowe informacje: 61 847 21 11.

Koordynator: Miasto Poznań – Centrum Inicjatyw Senioralnych

Centrum Inicjatyw Senioralnych, 60-833 Poznań, ul. Mickiewicza 9A tel./fax: 61 847 21 11, tel.: 61 842 35 09. Zapraszamy w godz. 8-16.

http://www.centrumis.pl/miasto-pozna%C5%84-centrumis-rozpocz%C4%99%C5%82o-prace-nad-pozna%C5%84skim-pude%C5%82kiem-%C5%BCycia.html