Kierownictwo Osiedla TysiącleciaSpółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”
w Poznaniu, os. Tysiąclecia 70, 61-255 Poznań
ogłasza przetarg nieograniczony na:

roboty murarskie związane z remontem elewacji balkonów w budynkach 33-42 i 45-54 na Osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu.

Termin składania ofert i wpłaty wadium – 10.000,00 złdo 24.03.2016 r. do godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 16:00 w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.03.2016 r.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą zainteresowani otrzymają za odpłatnością (150,00 zł brutto)
w Dziale Technicznym w godz. 8:00 – 14:00 tel. 61 876 0056.

Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn.