Kierownictwo Osiedla Orła Białego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”
w Poznaniu, os. Orła Białego 4, 61-251 Poznań
ogłasza przetarg nieograniczony na:

malowanie części elewacji budynku na os. Orła Białego 6-28 w Poznaniu.

Termin składania ofert 07.04.2016r. do godz. 1400.

Materiały przetargowe – specyfikację należy odbierać w godz. 900 – 1200
od dnia 11.03.2016 r. w Kierownictwie Osiedla Orła Białego 4, telefon 61 8795 390.
Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny Kierownictwa Osiedla Orła Białego.
Za pobrane materiały przetargowe pobierana będzie opłata w wysokości 75 zł.

Kierownictwo Osiedla Orła Białego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.