Kierownictwo Osiedla Orła Białego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”
w Poznaniu, os. Orła Białego 4, 61-251 Poznań
ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę drzwi wejściowych oraz zabudowę holi na os. Orła Białego.

Termin składania ofert 31.03.2016r. do godz. 1400.

Materiały przetargowe – specyfikację można odbierać w godz. 900 – 1200
od dnia 03.03.2016 r. w Kierownictwie Osiedla Orła Białego 4, telefon 61 8795 390. Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny Kierownictwa Osiedla Orła Białego.
Za pobrane materiały przetargowe pobierana będzie opłata w wysokości 75 zł.

Kierownictwo Osiedla Orła Białego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.