Kierownictwo Osiedla Orła Białego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”
w Poznaniu, os. Orła Białego 4, 61-251 Poznań
ogłasza przetarg nieograniczony na:

1 – wymianę odcinających zaworów podpionowych na podpionoweregulatory różnicy ciśnień oraz wymianę termostatycznychzaworów grzejnikowych na os. Orła Białego 78-86 w Poznaniu,
2 – wymianę stolarki okiennej drewnianej na os. Orła Białego,
3 – wymiana stolarki okiennej PCV na os. Orła Białego.

Termin składania ofert 29.03.2016r. do godz. 14:00.

Materiały przetargowe – specyfikację można odbierać w godz. 9:00 – 12:00.
od dnia 29.02.2016 r. w Kierownictwie Osiedla Orła Białego 4, telefon 61 879 5390.
Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny Kierownictwa Osiedla Orła Białego.
Za pobrane materiały przetargowe pobierana będzie opłata w wysokości 75 zł na każde zadanie.

Kierownictwo Osiedla Orła Białego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn.