Na os. Piastowskim, w klatkach schodowych w niskich budynkach i w tzw. deskach, zakończył się w montaż lamp z czujnikami ruchu. Od kilku tygodni trwa natomiast wymiana chodników. Prace remontowe zakończyły się już przy budynku nr 18-24, a obecnie prowadzone są przy nr 56-62 i 97-103. W tej lokalizacji (od strony zachodniej budynku nr 97-103) przygotowywany będzie też teren na utworzenie w przyszłym roku placu zabaw.

Inne najbliższe plany remontowe Kierownictwa Osiedla Piastowskiego, to sukcesywna wymiana instalacji elektrycznej (wewnętrznych linii zasilających) w klatkach schodowych w niskich budynkach.