„15 lat minęło jak jeden dzień”, a wszystko zaczęło się w małym klubiku, Klubie „Piątka” na osiedlu Tysiąclecia, gdzie spotykało się kilku seniorów.

Od nazwy miejsca spotkań wzięła się nazwa – Klub Seniora „Piątka”, zmieniona dopiero w roku 2010 na Klub Seniora „Jubilatki” i później przemianowana na „Jubilaci” jako że do grona samych kobiet, z których składał się klub, zaczęli dołączać również panowie.

W grudniu 2005 roku nastąpiło poświęcenie lokalu Klubu „Piątka” przez księdza z parafii Pierwszych Polskich Męczenników. W spotkaniu uczestniczył ówczesny kierownik Domu Kultury „Jubilat” Jerzy Drabent, goście i seniorki.

W tym czasie najbardziej lubianą przez seniorki formą zajęć było wspólne śpiewanie, niekiedy przy akompaniamencie Andrzeja Zagrodzkiego, który grał na gitarze.  Rozpoczęły się pierwsze spotkania okolicznościowe oraz wyjścia na spektakle w Teatrze Muzycznym.

Z roku na rok powiększała się liczba członków, więc niewielki Klub „Piątka” nie był w stanie pomieścić wszystkich chętnych do uczestnictwa w zajęciach. Dlatego też w 2014 roku seniorzy zaczęli spotykać się sali widowiskowej Domu Kultury „Jubilat”.  Na dzień dzisiejszy zapisanych jest 39 osób.

Stale poszerza się również oferta zajęć. W programie realizowane są liczne spotkania okolicznościowe, jak spotkanie noworoczne, Walentynki, Dzień Kobiet, Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień Seniora, spotkanie z Rogalem Świętomarcińskim, Andrzejki, Mikołajki, Wigilie.

Odbywają się prelekcje i pogadanki o różnorodnej tematyce, spotkania z zaproszonymi gośćmi jak spotkania autorskie z pisarzami, podróżnikami;  zespołami, chórami i kabaretami seniorów, warsztaty rękodzieła, dzień gier i zabaw, wieczorki taneczne, spotkania z piosenką przy akompaniamencie, wieczory „Na wesoło”,   spotkania integracyjne z innymi klubami seniora.

Organizowane są wyjścia do teatru, kina, muzeum,  miejsc wartych zwiedzenia w Poznaniu, pikniki nad Maltą oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze w okolice miasta.

Od 2014 roku odbywają się regularnie w maju lub czerwcu wyjazdy wypoczynkowe nad Morze Bałtyckie – byliśmy w Pogorzelicy, Mielnie, Rewalu, Dąbkach, Dźwirzynie.

Poza tym uczestnicy klubu często uczestniczą w imprezach organizowanych przez Dom Kultury „Jubilat” oraz przez pozostałe ratajskie domy kultury dzięki ciągłej wymianie informacji między placówkami. Klub Seniora „Jubilaci” współpracuje  również z Centrum Inicjatyw Senioralnych i Miejską Radą Seniorów Miasta Poznania.

Założycielką klubu w 2004 roku była Lidia Prendke. Opiekę nad klubem seniora powierzono w roku 2007 Indze Borowskiej. W latach 2008-2010 zastępstwo pełniła Natalia Nowak.

Funkcje przewodniczącej klubu pełniła Maria Czaplińska, obecnie Jolanta Szajstek; sekretarza Antonina Ewa Kroma, również Jolanta Szajstek, obecnie Henryk Gramza; skarbnika Halina Zysnarska, Barbara Mądra, obecnie Eugenia Weron.

Z optymizmem patrzymy w przyszłość – oferta klubu nieustannie się poszerza. Dzięki przynależności do niego nasi seniorzy nie tylko rozwijają zainteresowania, poszerzają wiedzę i aktywnie spędzają czas, ale są również coraz bardziej chętni do stawiania nowych wyzwań, podejmują własną inicjatywę,  zacieśniają łączące ich więzi w grupie, realizują swoje potrzeby i przekonują się o tym, że to co wspólnie tworzymy ma wielką wartość.

Dnia 11 marca 2019 r. w Domu Kultury „Jubilat” uroczyście obchodziliśmy nasze 15-lecie działalności. Zaproszeni goście złożyli serdeczne życzenia oraz wręczyli kwiaty i prezenty dla klubowiczów.

Seniorzy Klubu Seniora „Jubilaci” przygotowali specjalnie na tę okazję występy dla publiczności – Teresa Matecka piękny wiersz, Henryk Perz utwory biesiadne przy dźwiękach akordeonu, Jolanta Frankowska skecz kabaretowy, a trio Eugenia Weron, Anna Filas i Ewa Zdźiebkowska śpiew.

„Wisienką” programu artystycznego był wspaniały koncert Sławomira Olgierda Kramma wraz z akompaniamentem Jarosława Wiśniewskiego, którzy łącząc głos operowy z muzyką jazzową występują jako SlaVduo.

Nie mogło zabraknąć również jubileuszowego tortu i szampana. Na koniec imprezy wszyscy obejrzeli wystawę zdjęć z działalności klubu, kroniki oraz „uwiecznili swoją obecność” w jubileuszowej Złotej Księdze.