Czas na 2. edycję Konkursu „Mural dla Osiedla”, czyli inicjatywę skierowaną do mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu. Dzięki Nim i Ich zdjęciom powstaną kolejne murale w ramach idei „Łączy pokolenia”.

„Łączy pokolenia”, czyli hasło Spółdzielni to jasny przekaz dla wszystkich, że Rataje, Żegrze i Chartowo to miejsce więzi społecznych, bliskich relacji, przyjaźni i wspólnych działań. Podkreśla ono, że to fyrtel z historią, tradycjami, wspomnieniami, ale także z pomysłami na teraźniejszość i przyszłość. Chcąc kontynuować to przesłanie oraz wpajać wspomniane wartości mieszkańcom, Spółdzielnia zdecydowała się zorganizować 2. edycję Konkursu „Mural dla Osiedla”, którego głównym celem jest pozyskanie zdjęć portretowych jej mieszkańców, a spośród wybranych wykonanie murali na ratajskich blokach. Ze względu na hasło „Łączy pokolenia” malowidła ścienne będą składać się z fotografii osób w różnym wieku oraz różnej płci.

Dzięki 1. edycji Konkursu zorganizowanego w 2016 r., na Ratajach, Żegrzu i Chartowie powstały 2 murale. Kolejna odsłona pomysłu Spółdzielni pozwoli powiększyć grono muralowych bohaterów. A w tym zaszczytnym gronie są: Ignacy, Maja, Katarzyna i Amelka, Andrzej oraz Barbara, których twarze możemy podziwiać na os. Piastowskim 18-24. A Mirosław, Marcel, Joanna i Laura, Piotr oraz Ewa uśmiechają się do spółdzielczej społeczności na os. Rusa 1-10.

Aby wziąć udział w Konkursie należy:

  • być pełnoletnim mieszkańcem SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu;
  • zapoznać się z Regulaminem 2. edycji Konkursu „Mural dla Osiedla”;
  • przesłać na adres muraldlaosiedla@osiedlemlodych.pl lub dostarczyć do siedziby Organizatora Konkursu (os. Piastowskie 16, pok. 119) zdjęcie/a portretowe (własne lub/i dzieci);
  • dostarczyć osobiście dokumenty, o których mowa w Regulaminie Konkursu do siedziby Organizatora Konkursu (os. Piastowskie 16, pok. 119).

Konkurs potrwa od 4 do 29 listopada br.

Regulamin 2. edycji Konkursu „Mural dla Osiedla”
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika Konkursu
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna