Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu przypomina, że jutro, 13 kwietnia 2022 r. w godz. 12:00-20:00 odbędą się wybory do Rad Osiedli w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na kadencję 2022-2025.

Rady Osiedla/i składają się z 8-21 członków wybieranych w wyborach bezpośrednich, spośród zgłoszonych kandydatów na 3-letnią kadencję w osiedlowych okręgach wyborczych obejmujących członków osiedla/i wchodzących w skład Kierownictw Osiedli.

Poniżej publikujemy listy kandydatów na członków poszczególnych Rad Osiedli:

Kandydaci do Rady Osiedla Piastowskiego
Kandydaci do Rady Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych
Kandydaci do Rady Osiedla Pomet
Kandydaci do Rady Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej
Kandydaci do Rady Osiedli Lecha i Czecha
Kandydaci do Rady Osiedla Tysiąclecia
Kandydaci do Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan
Kandydaci do Rady Osiedla Orła Białego
Kandydaci do Rady Osiedla Rusa

Prawo do glosowania w wyborach mają członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu lub zamieszkujący w osiedlowych okręgach wyborczych.