Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha


os. Lecha 121
61-298 Poznań
tel. 61 877-79-61
e-mail: czecha@osiedlemlodych.pl

Godziny pracy:

 • poniedziałki, czwartki: 7:00-17:00
 • wtorki, środy, piątki: 7:00-15:00

Dział Administracyjny/Administratorzy osiedla

tel. 61-877-86-51

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek, czwartek:  7.00 – 17.00
 • wtorek, środa, piątek: 7.00 – 15.00

Pokój nr 101


Dział Techniczny

tel. 61-877-78-95, 61-877-79-11

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek, czwartek:  7.00 – 17.00
 • wtorek, środa, piątek: 7.00 – 15.00

Pokój nr 105


Sekretariat

tel. 61 877-79-61


Kierownik Osiedla

Kierownik Osiedli:
Joanna Pacholczyk

tel. 61 877-79-61

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek – 14:00-16:00
 • czwartek – 10:00-12:00

Pokój nr 102


Zastępca Kierownika Osiedla /
Kierownik Działu Technicznego

p. o. Zastępca Kierownika Osiedla / p. o. Kierownik Działu Technicznego: Mariusz Mozgała

tel. 61 877 78 95

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek – 14:00-16:00
 • czwartek – 10:00-12:00

Pokój nr 106


Dział Opłat i Rozliczeń (,,czynsze”)

tel. 61-877-79-61, 61 877- 83-61

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek, czwartek: 7.00 – 17.00
 • wtorek, środa, piątek: 7.00 – 15.00

Pokój nr 103


Kasa w Kierownictwie Osiedla

Od 10. do 17. dnia każdego miesiąca:

 • pon.-śr., pt. (8:00-13:00),
 • czw. (9:00-16:00)

Księgowość

tel. 61 877-83-61

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek: 7.00 – 17.00
 • wtorek, środa, czwartek, piątek: 7.00 – 15.00

Pokój nr 108


Stanowisko ds. samorządowych
(Rada Osiedla)

tel. 61 877-79-61

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek: 7.00 – 17.00
 • wtorek, środa, czwartek, piątek: 7.00 – 15.00

Pokój nr 102


Przedstawiciele Rady Osiedla pełnią dyżur w siedzibie Kierownictwa Osiedla – pokój 107 – w pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca w godz. 17:00-18:00.

Pogotowie Techniczne Spółdzielni:
tel. 61 877-02-15 e-mail: pogtech@osiedlemlodych.pl
Zgłaszanie awarii:
poniedziałek, czwartek: 17.00 – 7.00
wtorek, środa, piątek: 15.00 – 7.00
sobota, niedziela, święta: całodobowo

Pogotowie dźwigowe: tel. 61-879-44-08

Dzielnicowy Policji:
tel. 519-064-615
Dyżur: Os. Lecha 42, czwartek: 17:00 – 18:00

Usterki związane z odbiorem programów telewizji kablowej prosimy zgłaszać do działu obsługi klienta firmy “INEA”,
tel. 61 222-22-22.


PLAN OSIEDLA


WYDARZENIA KULTURALNE