Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych


ul. Chyżańska 3
61-252 Poznań
tel. 61 877-39-31
e-mail: jagiellonskie@osiedlemlodych.pl

Godziny pracy:

  • poniedziałki, czwartki: 7:00-17:00
  • wtorki, środy, piątki: 7:00-15:00

Dział Administracyjny/Administratorzy osiedla

tel. 61 877-04-31, 61 222-38-80, 61 222-38-81

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

  • poniedziałek, czwartek:  9.00 – 16.00
  • wtorek, środa, piątek: 9.00 – 14.00

Pokój nr 12


Dział Techniczny

tel. 61 879-17-11, 61 879-18-71

Pokój nr 4


Sekretariat

tel. 61 877-39-31

Pokój nr 6


Kierownik Osiedla

Kierownik Osiedla – Pełnomocnik Zarządu Spółdzielni:
Jerzy Urbaniak

tel. 61 877-39-31

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

  • poniedziałek: 15.00 – 17.00

Pokój nr 7


Dział Opłat i Rozliczeń (,,czynsze”)

tel. 61 875-53-20

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

  • poniedziałek, czwartek: 9.00 – 16.00
  • wtorek, środa, piątek: 9.00 – 13.00

Pokój nr 11Kasa w Kierownictwie Osiedla

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców
(od 10. do 17. dnia miesiąca):

  • poniedziałek: 10.00 – 16.00
  • worek, środa, czwartek, piątek: 9.00 – 14.00

Lokale użytkowe

tel. 61 222-38-78

Pokój nr 8


Księgowość

tel. 61 222-38-86

Pokój nr 13


Stanowisko ds. samorządowych
(Rada Osiedla)

tel. 61 877-39-31

Pokój nr 6


Radca Prawny

tel. 61 222-38-79

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

  • 10.00 – 13.00

Pokój nr 9


Przedstawiciele Rady Osiedla pełnią dyżur w Domu Kultury „Jagiellonka” w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 17.00 – 18.00.

Pogotowie Techniczne Spółdzielni:
tel. 61 877-02-15
Zgłaszanie awarii:
poniedziałek, czwartek: 17.00 – 7.00
wtorek, środa, piątek: 15.00 – 7.00
sobota, niedziela, święta: całodobowo

Pogotowie dźwigowe: do 15.00 tel. 61 879-44-08, po 15.00 tel. 61 879-99-85

Dzielnicowy Policji:
st. post. Jędrzej Szczepanik, tel. 786-936-027
tel. 61 841-23-11, ul Polanka 24 Poznań

Usterki związane z odbiorem programów telewizji kablowej prosimy zgłaszać do działu obsługi klienta firmy “INEA”,
tel. 61 222-22-22.


PLAN OSIEDLA


WYDARZENIA KULTURALNE