Oferta pracy w Kierownictwie Osiedli Stare Żegrze i Polan

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni pracownika do Działu Technicznego

Zakres obowiązków:

 • analiza dokumentacji ofertowo-projektowej;
 • organizacja przetargów, w tym przygotowanie zapytań ofertowych na prace projektowe i roboty budowlane;
 • przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, dróg, chodników i placów zabaw;
 • nadzór nad wykonawcami – jakością i terminowością wykonania robót oraz budżetem inwestycji;
 • odbiory wykonywanych robót;
 • przygotowanie i kontrola wykonania planów remontowych;
 • wykonywanie kosztorysów;
 • prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata;
 • dobra znajomość prawa budowlanego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • terminowość i bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
 • umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność;
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę;
 • pakiet opieki medycznej z możliwością rozszerzenia na członków rodziny;
 • dofinansowanie zajęć sportowych – karta Multisport;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • atrakcyjny system premiowy;
 • szeroki pakiet świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • możliwość rozwoju (udział w szkoleniach) i perspektywa awansu zawodowego;
 • przyjazna atmosfera w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: starezegrze@osiedlemlodych.pl oraz pocztą lub osobiście: Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Stare Żegrze 41-42, 61-249 Poznań.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni – www.osiedlemlodych.pl/rodo.


Oferta pracy w Kierownictwie Osiedla Orła Białego

Kierownictwo Osiedla Orła Białego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni pracownika na stanowisku Samodzielny Księgowy/Samodzielna Księgowa

Zakres obowiązków:

 • zatwierdzanie dokumentów finansowo-księgowych;
 • sporządzanie sprawozdawczości z wyników Kierownictwa Osiedla;
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży oraz udział w sporządzaniu deklaracji VAT;
 • sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości;
 • rozliczanie należności i zobowiązań z odbiorcami i dostawcami;
 • nadzór nad gospodarką finansową oraz kasową Kierownictwa Osiedla;
 • aktywny udział w procesie zamknięcia miesiąca/roku w uzgodnieniu z Głównym Księgowym.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie na stanowisku samodzielnego księgowego min. 3 lata;
 • znajomość zasad rachunkowości, przepisów podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • terminowość i bardzo dobra organizacja pracy;
 • umiejętność kierowania zespołem;
 • komunikatywność oraz wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na cały etat;
 • pakiet opieki medycznej z możliwością rozszerzenia na członków rodziny;
 • dofinansowanie zajęć sportowych – karta Multisport;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • atrakcyjny system premiowy;
 • możliwość dokształcania i rozwoju (udział w szkoleniach);
 • szeroki pakiet świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • przyjazna atmosfera w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: biuro@osiedlemlodych.pl oraz pocztą lub osobiście: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni – www.osiedlemlodych.pl/rodo.

  Załącz CV