Skład Rady Osiedla Orła Białego na kadencję 2019-2022

  1. Jerzy Mikosz – Przewodniczący Rady Osiedla
  2. Waldemar Wrombel – Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla
  3. Maciej Podciechowski – Sekretarz Rady Osiedla
  4. Barbara Szafran – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  5. Andrzej Kruczkowski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
  6. Beata Blicharska
  7. Janusz Kalecki
  8. Marek Kicman
  9. Andrzej Stepczyński
  10. Ewa Wieczorek

Przedstawiciele Rady Osiedla pełnią dyżur w drugi poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 – 17.00 w pokoju nr 14.