Trzecie warsztaty „Piękny stół” minęły w cudnych nastrojach uczestniczek.