Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia, Powstań Narodowych


ul. Chyżańska 3
61-252 Poznań
tel. 61 877-39-31
e-mail: powstannarodowych@osiedlemlodych.pl

Godziny pracy:

 • poniedziałki, czwartki: 7:00-17:00
 • wtorki, środy, piątki: 7:00-15:00

Dział Administracyjny/Administratorzy osiedla

tel. 61 877-04-31, 61 222-38-80, 61 222-38-81

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek, czwartek:  9.00 – 16.00
 • wtorek, środa, piątek: 9.00 – 14.00

Pokój nr 12


Dział Techniczny

tel. 61 879-17-11, 61 879-18-71

Pokój nr 4


Sekretariat

tel. 61 877-39-31

Pokój nr 6


Kierownik Osiedla

Kierownik Osiedli – Pełnomocnik Zarządu Spółdzielni:
Dorota Głuch

tel. 61 877-39-31

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek – 14:00-16:00
 • czwartek – 10:00-12:00

Pokój nr 7


Z-ca Kierownika Osiedla /
Kierownik Techniczny

p.o. Z-ca Kierownika Osiedla / Kierownik ds. technicznych:
Grzegorz Walczak

tel. 61 877-39-31

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek – 14:00-16:00
 • czwartek – 10:00-12:00

Pokój nr 5


Dział Opłat i Rozliczeń (,,czynsze”)

tel. 61 875-53-20

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek, czwartek: 9.00 – 16.00
 • wtorek, środa, piątek: 9.00 – 13.00

Pokój nr 11


Kasa w Kierownictwie Osiedla

Od 10. do 17. dnia każdego miesiąca:

 • pon.-śr., pt. (8:00-12:00),
 • czw. (10:00-16:00)

Lokale użytkowe

tel. 61 222-38-78

Pokój nr 8


Księgowość

tel. 61 222-38-86

Pokój nr 13


Stanowisko ds. samorządowych
(Rada Osiedla)

tel. 61 877-39-31

Pokój nr 6


Radca Prawny

tel. 61 222-38-79

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • 10.00 – 13.00

Pokój nr 9


Przedstawiciele Rady Osiedla pełnią dyżur w siedzibie Kierownictwa Osiedli w pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca w godz. 17:00-18:00.

Pogotowie Techniczne Spółdzielni:
tel. 61 877-02-15
Zgłaszanie awarii:
poniedziałek, czwartek: 17.00 – 7.00
wtorek, środa, piątek: 15.00 – 7.00
sobota, niedziela, święta: całodobowo

Pogotowie dźwigowe: do 15.00 tel. 61 879-44-08, po 15.00 tel. 61 879-99-85

Dzielnicowy Policji:
sierż. sztabowy Marcin Kauch, tel. 516 903 082
ul. Polanka 24 Poznań, tel. 47 77 123 11

Usterki związane z odbiorem programów telewizji kablowej prosimy zgłaszać do działu obsługi klienta firmy “INEA”,
tel. 61 222-22-22.


PLAN OSIEDLA


WYDARZENIA KULTURALNE