Ratajskie Domy Kultury przygotowały programy szczegółowe Akcji Lato 2019, na dzieci i młodzież w wieku 6-12 lat czekają ciekawe wycieczki po Poznaniu i Wielkopolsce, warsztaty artystyczne i sportowe oraz gry i zabawy integracyjne.

Poniżej publikujemy programy niektórych placówek kulturalnych (Uwaga! Lista będzie na bieżąco aktualizowana):