Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

roboty ogólnobudowlane (roboty ślusarskie, murarskie, dekarskie) – remont balkonów (loggii) ze zmianą osłon balkonowych na os. Polan 32-34 w Poznaniu.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania ofert zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą Zainteresowani mogą odebrać w Kierownictwie Osiedli (os. Stare Żegrze 41) po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł (brutto) przelewem na konto: PKO BP 59 1020 4027 0000 1702 0035 4142.

Termin składania ofert i wpłaty wadium:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium w wysokości – 10 000 zł w terminie do 12.05.2021 r. Oferty należy składać w Kierownictwie Osiedli Stare Żegrze i Polan (os. Stare Żegrze 41) w terminie do 12.05.2021 r. Otwarcie ofert nastąpi 13.05.2021 r. godz. 15.00 w pomieszczeniu Rady Osiedli (os. Stare Żegrze 49A).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.