Kierownictwo Osiedla Orła Białego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Orła Białego 4 61 – 251 Poznań, ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. wymianę zaworów podpionowych grzejnikowych w budynku na os. Orła Białego 6-28 w Poznaniu,
  2. wymianę zabudów wejściowych-wiatrołapy.      

Termin składania ofert – 13.03.2017 r. do godz. 13:00. Materiały przetargowe – specyfikację należy odbierać w godz. 9:00 – 12:00 od 14.02.2017 r. w Kierownictwie Osiedla Orła Białego 4, tel. 61 879 53 90. Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny Kierownictwa Osiedla Orła Białego. Za pobrane materiały przetargowe pobierana będzie opłata w wysokości 75 zł.

Kierownictwo Osiedla Orła Białego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.