Kierownictwo Osiedla Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Rusa 54  61-245 Poznań ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę 119 okien drewnianych w mieszkaniach na os. Rusa w roku 2017.

Ważne daty w procedurze przetargowej:

  • od 27.02.2017 – wydawanie specyfikacji istotnych warunków Zamówienia,
  • do 23.03.2017 – składanie ofert przetargowych i wpłata wadium,
  • 23.03.2017, godz. 17.00 – otwarcie ofert.

Koszt zakupu specyfikacji: 100 zł.
Wartość wadium: 8.000 zł.
Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnosić na Konto Zamawiającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie Osiedla Rusa, tel. 61 874 02 42.