Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu informuje o:

ODWOŁANIU  przetargów  ogłoszonych w dniu 03.04.2024r. na zadania :

ZADANIE 05-2024

Remont 68 sztuk balkonów w budynkach IV kondygnacyjnych zlokalizowanych na osiedlu Rzeczypospolitej w Poznaniu.

ZADANIE 06-2024

Remont 79 sztuk balkonów w budynkach IV kondygnacyjnych zlokalizowanych na osiedlu Armii Krajowej w Poznaniu.

ZADANIE 07-2024

Remont 20 sztuk balkonów w budynkach IV kondygnacyjnych zlokalizowanych na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej w Poznaniu.

ZADANIE 08-2024

Dostawa 925 sztuk wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego (montaż przez pracowników Spółdzielni) do lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, lokali własnych, pralni oraz dostawa z montażem 4 479 sztuk wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego do lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, lokali własnych, pralni na os. Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę, montaż, instalację i konfigurację urządzeń zapewniających dostęp do wskazań poprzez portal internetowy lub dostawę, instalację i konfigurację systemu inkasenckiego do obsługi wszystkich wodomierzy.

Przetargi na zadania 05-2024; 06-2024; 07-2024; 08-2024 będą powtórzone w innych terminach, które zostaną podane do publicznej wiadomości.