Kierownictwo os. Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

budowa przyłącza cieplnego wraz z węzłem cieplnym do pawilonów biurowo-usługowych os. Rusa 54 w Poznaniu.

Ważne daty w procedurze przetargowej:

  • od 13.01.2023 r. – wydawanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  • do 27.01.2023 r. – składanie ofert przetargowych i wpłata wadium do godz. 12.00;
  • 27.01.2023 r. – otwarcie ofert o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego

Koszt zakupu specyfikacji – 100 zł
Wartość wadium – 10 000 zł

Termin zakończenia inwestycji: 30 kwietnia 2023 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnosić na konto Zamawiającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie os. Rusa, tel. 61 874 02 42.