Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 63, 61-156 Poznań ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę i montaż drzwi wahadłowych w budynkach niskich na osiedlu Piastowskim w nieruchomości III, VI, IX.

Terminy składania ofert i wpływu wadium:

Termin składania ofert – do 16.07.2018 r., godz. 11:30.
Termin wpłaty wadium – do 13.07.2018 r. (przelew).
Termin otwarcia ofert – 16.07.2018 r., godz. 12:00.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania ofert, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani  mogą  odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedla (pok. nr 11) w terminie od 20.06.2018 r. w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 100 zł przelewem na konto Kierownictwa Osiedla nr 57 1020 4027 0000 1102 0035 4084. Rozpatrywane będą tylko oferty wykonane zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Kierownik Techniczny Osiedla Piastowskiego Roman Krzywiński (tel.61 222 38 55).

Kierownictwo Osiedla zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.