Kierownictwo Osiedla Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawa wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego (montaż przez pracowników Spółdzielni) do lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, lokali własnych, pralni oraz dostawa z montażem wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego do lokali mieszkalnych na os. Rusa w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę, montaż, instalację i konfigurację urządzeń zapewniających dostęp do wskazań poprzez portal internetowy lub dostawę, instalację i konfigurację systemu inkasenckiego do obsługi wszystkich wodomierzy.

Ważne daty w procedurze przetargowej:

  • od 08.02.2024 r. – wydawanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
  • do 07.03.2024 r. – składanie ofert przetargowych i wpłata wadium do godz. 12.00;
  • 07.03.2024 r. – otwarcie ofert o godzinie 18.00 w siedzibie Zamawiającego.

Koszt zakupu specyfikacji przetargowej: 100 zł

Wartość wadium: 10 000 zł

Termin dostawy: do 31 maja 2024 r.
Termin dostawy z montażem: do 29 listopada 2024 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnosić na konto Zamawiającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie Osiedla Rusa, tel. 61 874 02 42.