Kierownictwo Osiedla Lecha-Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. malowanie elewacji od strony wejść do budynku wraz z remontem istniejącego docieplenia elewacji szczytowych na budynku mieszkalnym, 11-kondygnacyjnym na osiedlu Czecha 114-128 w Poznaniu;
  2. malowanie elewacji od strony wejść oraz szczytowych na budynku mieszkalnym, 11-kondygnacyjnym na osiedlu Czecha 61-72 w Poznaniu.

 

Termin realizacji – 15.11.2020 r.
Wysokość wadium – 100 000,00 zł.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać (odpłatnie) w Kierownictwie Osiedla Lecha-Czecha (os. Lecha 121, pokój 105) w godz. od 10:00 do 12:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do 13.01.2020 r. do godz. 13:00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 13.01.2020 r. o godz. 15:00. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.