Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

malowanie elewacji zachodniej wraz z remontem istniejącego ocieplenia elewacji szczytowej oraz naprawą elewacji nadbudówek szybów windowych na budynku mieszkalnym na os. Piastowskim 18-24 w Poznaniu.

Terminy składania ofert i wpływu wadium:

Termin składania ofert do 26.05.2017 r., godz. 11:30.
Termin wpłaty wadium do 25.05.2017 r. (przelew).
Termin otwarcia ofert 26.05.2017 r., godz. 12:00.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania ofert zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedla  (pokój nr 11) w terminie od 02.05.2017 r. w godz. 10:00 do 12:00. Rozpatrywane będą tylko oferty wykonane zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Kierownik Techniczny
Osiedla Piastowskiego – Roman Krzywiński (tel.61 222 38 55).