Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej, os. Armii Krajowej 101, tel. 61 877 20 25, 877 48 58, ogłasza przetarg nieograniczony na:

I. Malowanie klatek schodowych w budynku na os. Rzeczypospolitej 8-13;
II. Malowanie klatek schodowych w budynku na os. Rzeczypospolitej 71-76;
III. Malowanie klatek schodowych w budynku na os. Rzeczypospolitej 79-85;
IV. Malowanie klatek schodowych w budynku na os. Armii Krajowej 63-69.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacjach istotnych warunków zamówienia”, które można odebrać w Administracji, os. Armii Krajowej 101, pokój nr 3 lub 2 po uprzednim uiszczeniu w kasie Osiedla (os. Armii Krajowej 101, pokój nr 5, pon.-śr., pt. w godz. 9:00-13:00, czw. w godz. 12:00-16:00) opłaty w wysokości 40 zł+23% VAT za specyfikacje dla jednego zadania. Oferty na wybrane zadania należy składać u Zamawiającego, os Armii Krajowej 101, pokój nr 3, w dni robocze w godz. 9:00-11:00 do dnia 17 listopada 2016 r. do godziny 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 17 listopada 2016 r. o godz. 15:00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.