Kierownictwo Osiedla Orła Białego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

malowanie klatek schodowych i piwnic na os. Orła Białego 20-28 oraz wymianę zaworów podpionowych i grzejnikowych na os. Orła Białego 30-42.

Termin składania ofert – 25.02.2019 r. do godz. 13:00.

Materiały przetargowe – specyfikację należy odbierać w godz. 9:00 – 12:00 od 29.01.2019 r. w Kierownictwie Osiedla Orła Białego 4, tel. 61 8795 390. Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny Kierownictwa Osiedla Orła Białego. Za pobrane materiały przetargowe pobierana będzie opłata w wysokości 75 zł.

Kierownictwo Osiedla Orła Białego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.