Kierownictwo Osiedla Orła Białego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

malowanie klatek schodowych i piwnic na os. Orła Białego 46, 53-62.

Termin składania ofert – 7.04.2021r. do godz. 13:00. Materiały przetargowe – specyfikację należy odbierać w godz. 9:00 – 12:00 od 10.03.2021 r. w Kierownictwie Osiedla Orła Białego 4 (tel. 61 879 53 90). Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny Kierownictwa Osiedla Orła Białego. Za pobrane materiały przetargowe pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł.

Kierownictwo Osiedla Orła Białego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.