Kierownictwo Osiedla Orła Białego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

malowanie klatek schodowych i piwnic na os. Orła Białego 45 oraz malowanie klatek schodowych i piwnic na os. Orła Białego 47-52.

Termin składania ofert – 30.03.2020 r., godz. 13:00. Materiały przetargowe – specyfikację  należy odbierać w godz. 9:00 – 12:00 od 02.03.2020 r. w Kierownictwie Osiedla Orła Białego 4 (tel. 61 879 53 90). Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny Kierownictwa Osiedla Orła Białego. Za pobrane materiały przetargowe pobierana będzie opłata w wysokości 75 PLN.

Kierownictwo Osiedla Orła Białego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.