Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym 33-42 na os. Tysiąclecia w Poznaniu.

Termin wpłaty wadium – 8.000,00 zł – do 9.03.2022 r.
Termin składania ofert – do 10.03.2022 r. do godz. 13.00

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 9.00 w Domu Kultury „Jubilat”, na os. Tysiąclecia 30 w Poznaniu – 11.03.2022 r.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą zainteresowani otrzymają za odpłatnością (150,00 zł brutto, płatne przelewem na konto PKO BP SA V/O Poznań 54 1020 4027 0000 1902 0035 4134) w Dziale Technicznym w godz. 8.00 – 14.00, tel. 61 876 00 56.

Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.