Kierownictwo Osiedla Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Rusa 54, 61-245 Poznań, ogłasza przetarg nieograniczony na:

modernizację miejsc postojowych i dokończenie remontu drogi na os. Rusa 42-43.

Ważne daty w procedurze przetargowej:

  • od 27.07.2016 – wydawanie specyfikacji istotnych warunków Zamówienia,
  • do 22.08.2016 – składanie ofert przetargowych i wpłata wadium,
  • 22.08.2016 – otwarcie ofert o godzinie 16:00 w siedzibie Zamawiającego.

Koszt zakupu specyfikacji – 100 zł
Wartość wadium – 6000 zł

Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnosić na konto Zamawiającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie Osiedla Rusa, tel. 618 740 242.